Viestinnän tueksi hankkeessa on tehty mm. messuilla jaettavaa ja esiteltävää aineistoa. Kuva: Metsähallitus / Meri-Hilkka Mäkelä.

Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa tuotettiin runsaasti monenlaista tietoa saimaannorpasta viranomaistyön tueksi, luontomatkailijoiden käyttöön ja esimerkiksi koululaisten ympäristökasvatusta varten. Raportteja, esitteitä ja muita aineistoja julkaisivat Metsähallituksen Luontopalvelujen lisäksi hankekumppanit: Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Kaikki hankkeessa julkaistut aineistot löydät teemoittain ryhmiteltynä tältä sivulta. Kirjain-numero-yhdistelmä aineiston yhteydessä viittaa hankkeen toimenpideluokkaan.

Uuden tiedon tuottaminen

Ihmisen aiheuttaman häiriön ehkäisy

Kalastuksesta koituvien saimaannorpan kuolemien vähentäminen

Suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelu

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin valmistautuminen

Viestintä ja ympäristökasvatus

Päivitetty viimeksi 1.12.2023