Annankankaan tuulivoimapuisto

Metsähallitus ja Suomen Hyötytuuli ovat kehittäneet tuulivoimahankkeen Raahen Annankankaan alueelle. Alue sijaitsee Raahen eteläosassa, noin 26 km etäisyydellä Raahen keskustasta. Tuulipuisto muodostuu 10 tuulivoimalaitoksesta. Hankkeessa on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja osayleiskaava, jonka Raahen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lokakuussa 2014. Tuulipuiston toteuttamisesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy.

  • Avaa kartta (Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palveluun)

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Osayleiskaava, voimaantulo 12.12.2014

Osayleiskaavoitus (tilanne elokuu 2014)

YVA-selostus, yhteysviranomaisen lausunto (lokakuu 2013)

YVA-selostus (huhtikuu 2013)

YVA-Ohjelma, yhteysviranomaisen lausunto (heinäkuu 2011)

YVA-ohjelma (huhtikuu 2011)

Yhteysviranomaisen verkkosivu, ymparisto.fi