Vastuullisuus Metsähallituksessa

Vastuullisuus läpileikkaa koko Metsähallituksen toiminnan. Se on integroitu strategiaan, toimintaan ja kehittämiseen. Kehitämme vahvasti vastuullista toimintaamme vastaamaan ja ratkaisemaan globaalista toimintaympäristöstä nousevia haasteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030). Pyrimme toiminnallamme sekä edistämään tavoitteiden saavuttamista että vähentämään niihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia.

Olemme tunnistaneet toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta yhdeksän olennaisinta tavoitetta, joihin voimme erityisesti vaikuttaa. Tavoitteet ovat 5 sukupuolten tasa-arvo, 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 vastuullista kuluttamista, 13 ilmastotekoja, 14 vedenalainen elämä, 15 maanpäällinen elämä, 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä 17 yhteistyö ja kumppanuus.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet numerot 5 sukupuolten tasa-arvo, 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 vastuullista kuluttamista, 13 ilmastotekoja, 14 vedenalainen elämä, 15 maanpäällinen elämä, 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, 17 yhteistyö ja kumppanuus.

Vastuullisuusohjelma

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma jakautuu neljään painopistealueeseen: johtaminen, ympäristö, ihminen ja yhteiskunta. Ohjelma asettaa tavoitteet vastuullisuuden toteutumiselle sekä määrittää toimenpiteet niihin pääsemiseksi.

Johtaminen

Johdamme eettisesti ja tietoon perustuen. Edistämme hyviä toimintatapoja.

Ympäristö

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta ja vastaamme toiminnallamme globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen.

Ihminen

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja vaalimme työyhteisön monimuotoisuutta. Turvaamme saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä.

Yhteiskunta

Yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia odotuksia ja varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta.