Vastuullisuus Metsähallituksessa

Vastuullisuus on Metsähallituksessa strategista. Se on integroitu Kasvatamme huomista -strategiaan, jossa se ohjaa strategisia valintojamme ja auttaa meitä tavoitteidemme saavuttamisessa. Se kuuluu myös meillä kaikessa – siinä, miten puhumme ja kuinka kohtaamme asiakkaita, kumppaneita ja sidosryhmiä. Hyvä hallinto, vaatimustenmukaisuus ja tapa toimia muodostavat toiminnan eettisen ja vastuullisen perustan.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030). Pyrimme toiminnallamme sekä edistämään tavoitteiden saavuttamista että vähentämään niihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia.

Olemme tunnistaneet toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta yhdeksän olennaisinta tavoitetta, joihin voimme erityisesti vaikuttaa. Tavoitteet ovat 5 sukupuolten tasa-arvo, 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 vastuullista kuluttamista, 13 ilmastotekoja, 14 vedenalainen elämä, 15 maanpäällinen elämä, 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä 17 yhteistyö ja kumppanuus.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet numerot 5 sukupuolten tasa-arvo, 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 vastuullista kuluttamista, 13 ilmastotekoja, 14 vedenalainen elämä, 15 maanpäällinen elämä, 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, 17 yhteistyö ja kumppanuus.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustyömme perustuu oman toimintamme vaikutuksen ja sidosryhmiemme tarpeiden ymmärtämiselle. Vastuullisuusohjelmamme sisältää neljä painopistealuetta: johtaminen, ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta. Kasvatamme huomista -strategiakauden vastuullisuusohjelma sekä suoraan tukee strategisten tavoitteidemme saavuttamista että ennakoi ja kirittää tulevaa vastuullisuuden kehitystyötä.

Johtaminen

Rakennamme luottamusta avoimella vuorovaikutuksella ja kehitämme asiakaslähtöisempiä ja digitaalisia yhteistyön muotoja. Lupaamme laajentaa vastuullisia ja eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme.

Ympäristö

Lisäämme luonnon monimuotoisuutta ja hillitsemme luontokatoa. Monimuotoisuustyön rinnalla toteutamme Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaa ja toimimme yhtäaikaisesti ja pitkäjänteisesti sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ihminen

Kunnioitamme ihmisoikeuksia sekä varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen toiminnan ja kohtelun niin henkilöstön, asiakkaiden, kumppaneiden kuin sidosryhmien osalta. Turvaamme saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset.

Yhteiskunta

Tuotamme arvoa yhteiskunnalle lisäämällä maakuntien elinvoimaa, luomalla mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle, tulouttamalla tuloja valtiolle, edistämällä luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja sekä vaalimalla elävää kulttuuriperintöä ja kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä.