Vastuullisuus Metsähallituksessa

Metsähallituksessa vastuullisuus on osa johtamista ja jokapäiväistä työtä. Toimintamme olemassaolon oikeutus voidaan saavuttaa vain parhailla käytännöillä ja eri sidosryhmien tarpeiden mahdollisimman hyvällä yhteensovittamisella. Kehitämme vahvasti vastuullista toimintaamme vastaamaan ja ratkaisemaan globaalista toimintaympäristöstä nousevia haasteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030). Olemme tunnistaneet oman työmme ja sidosryhmiemme kannalta olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet.

Voimme toiminnallamme erityisesti vaikuttaa tavoitteisiin 5 sukupuolten tasa-arvo, 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 vastuullista kuluttamista, 13 ilmastotekoja, 14 vedenalainen elämä, 15 maanpäällinen elämä, 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä 17 yhteistyö ja kumppanuus.

Vastuullisuusohjelma

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma jakautuu neljään painopistealueeseen: johtaminen, ympäristö, ihminen ja yhteiskunta. Ohjelma asettaa tavoitteet vastuullisuuden toteutumiselle sekä määrittää toimenpiteet niihin pääsemiseksi.

Johtaminen

Johdamme eettisesti ja tietoon perustuen. Edistämme hyviä toimintatapoja.

Ympäristö

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta ja vastaamme toiminnallamme globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen.

Ihminen

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja vaalimme työyhteisön monimuotoisuutta. Turvaamme saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä.

Yhteiskunta

Yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia odotuksia ja varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta.