Historian tallentaminen

Metsähallituksen historia on taltioitu Suomen Metsämuseo Lustoon.

Tukkijätkät uittavat tukkeja seisten tukkien päällä.

Suomen Metsämuseo Lustolla on mittava Metsähallitukseen liittyvä valokuva- ja esinekokoelma. Kokoelmissa on noin 600 esinettä, 50 000 valokuvaa, lähes 200 haastattelua sekä jonkin verran arkisto- ja pienpainateaineistoa. Esineistö liittyy pääosin 1900-luvun jälkipuolen metsätöihin ja kuljetukseen, metsänparannukseen sekä työmaiden huoltoon ja asumiseen. Valokuvat taustatietoineen on tallennettu Luston Kantapuu-tietokantaan.

Kokoelman taustalla on Metsähallituksen ja Suomen Metsämuseo Luston kaksi yhteistä metsähistoriallisen tiedon keruu- ja tallennushanketta, jotka saatettiin päätökseen Metsähallituksen 150-vuotisjuhlavuonna 2009.

Luston Kantapuu-tietokannasta löytyy metsäsektorin laajin historiallinen kuva-arkisto. Kuvia on saatu Metsähallituksen lisäksi muilta metsäalan organisaatioilta sekä yksityishenkilöiltä. Metsähallituksen kokoelmista Kantapuuhun on digitoitu noin 10 000 valokuvaa ja satoja esineitä. Metsähallituksen valokuvia on kattavasti eri aikakausilta. Kuvateemat vaihtelevat aina teiden ja uittoreittien rakentamisesta ja metsänhoitotöistä henkilöstön retkeilyihin ja virkistystapahtumiin. Kuvia on myös kansallispuistoista sekä Kollaan vuoden 1941 taistelupaikkojen metsistä.

Kantapuun käyttö

Kantapuusta kuvia voi hakea kuvahaussa erilaisilla hakusanoilla, esimerkiksi ’metsähallitus’, ’kämppä’, ’uitto’ tai kuvakokoelmien diaarinumeroilla. Metsähallituksen kokoelmien diaarinumerot ovat:

  • V95003 (tiet ja uittorakenteet)
  • V01001 (suonkuivaus- ja arvioimisosaston kokoelmat)
  • V06010 (Kollaan kuvat, 1800-luvun kuvat)
  • V06011 (kehittämisjaoston kokoelma)
  • V07014 (piirikuntakonttorien kokoelmat)

Tutkimuksia Metsähallituksen historiasta

Metsävaltio

Metsähallituksen juhlavuonna 2009 julkaistiin Metsähallituksen historiatutkimus ”Metsävaltio – Metsähallitus ja Suomi 1859–2009”.

Teos tarkastelee erityisesti toiminnan viimeisimpiä 50 vuotta; suuria muutoksia ja Metsähallituksen yhteiskunnallista merkitystä.

Historiateoksen kirjoittivat VTM Antti Parpola ja FM Veijo Åberg. Teoksen laatimisesta vastasi Metsähallituksen historiatoimikunta ja asiantuntijana toimi FT Jyrki Paaskoski.

Metsävaltio-teos on näiden Metsähallituksen historiasivujen pääasiallinen lähde.