Metsähallituksen kiinteistökauppa luo edellytyksiä kestävälle matkailulle

Metsähallituksen tavoitteena on tarjota matkailualan toimijoille tontteja, joilla ne voivat tuottaa esimerkiksi majoitus- tai ohjelmapalveluita asiakkailleen. Kun palveluita on hyvin tarjolla, matkailijat viipyvät pidempään ja tuovat rahaa paikallistalouteen.

Puhdas luonto on Suomen matkailun suurin vetovoimatekijä. Siitä ovat kiinostuneita sekä kotimaan matkailijat että ulkomaiset vieraat. Molemmat kaipaavat yhä nykyaikaisempia majoitustiloja ja parempia palveluita. Suojelualueiden ja luontokohteiden vieressä tai lähistöllä on erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa usein valtion liiketoimintakäyttöön osoitettua maata, jota voimme kaavoittaa sekä loma- ja asuintonteiksi että liiketoimintatonteiksi, joilla yritykset voivat tuottaa esimerkiksi majoituspalveluita.

Koska olemme suuri maanomistaja, pystymme huomioimaan luonnon monimuotoisuuden, ilmastokestävyyden ja eri elinkeinot kaavoittaessamme alueita. Jotta kaavoitus palvelisi mahdollisimman hyvin asiakkaamme tarpeita, teemme sen usein yhteistyössä asiakkaan kanssa. Meiltä voi ostaa joko valmiin tontin tai lähteä yhdessä kehittämään eri kaavatasolla olevaa aluetta omaan liiketoimintaan soveltuvaksi.

Valtion retkeilyalueille uusia yritysmahdollisuuksia

Teemme parhaillaan matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmia kolmelle valtion retkeilyalueelle, Evolle, Oulujärvelle ja Kylmäluomalle. Ruunaan retkeilyalueen suunnitelma valmistui viime vuonna ja Lieksan kaupunki valmistelee nyt alueen kaavoittamista.

Olemme tunnistaneet, että majoituspalveluiden puutteet ovat yhtenä syynä siihen, että alueiden kävijämäärät eivät ole kasvaneet. Pyrimme kaavoittamaan yhdessä kuntien kanssa alueille matkailupalveluihin soveltuvia tontteja ja myymään ne yksityisille yrityksille. Majoituspalvelujen parantuessa uskomme myös matkailijoiden viipymän alueilla pitenevän. Viipymän pidentäminen vähentää matkustuksen päästöjä kokonaisuutena ja samalla lisää paikallisten palveluiden käyttöä.

Matkailukeskusten hyvät palvelut houkuttelevat matkailijoita

Myös Lapin hiihtokeskukset keräävät paljon matkailijoita. Useimmat niistä toimivat valtion mailla ja lähellä isoja kansallispuistoja. Matkailukeskusten ympäristössä on paljon sekä kaavoitettua että kaavoittamatonta valtion maata, jota jalostamme yhdessä kuntien kanssa matkailun tarpeisiin. Periaatteenamme on, että myymme vain kaavoitettua maata. Näin valtion maan jalostusarvo jää valtiolle.

Metsähallitus on ollut mukana kehittämässä mm. Rukan ympäristöystävällisitä matkailualuetta. Itä-Rukalle sijoittuvan alueen nimi on RukaValley ja sen suunnittelun lähtökohtina on ollut autottomuus ja ympäristöystävällisyys. Länsi-Rukalle syntyi jo 10 vuotta sitten ainutlaatuinen kävelykylä, RukaVillage. RukaValleyn ja RukaVillagen välille rakennettu maisemagondoli yhdistää alueet helposti toisiinsa ja mahdollistaa siirtymisen alueelta toiselle ilman autoa. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä on voitu kehittää kestävän kehityksen mukaista matkailupalvelujen aluetta. RukaValleyn Metsähallituksen hallinnassa olevat rakennuskorttelit pyritään toteuttamaan puurakentamisen kohteina, jolla voidaan olla tukemassa hiilineutraalia rakentamista.

Kiinteistökehitys

Tarjoamme valmiita tontteja liiketoimintaan, mutta voimme myös räätälöidä tontin juuri sinun yrityksesi tarpeisiin soveltuvaksi.

Kiinteistökehitys

Löydä Paras pala Suomea! Tututustu laajaan tonttivalikoimaamme.