Alueiden vuokraaminen muille tuulivoimatoimijoille

Vuokraamme varaus- ja käyttöoikeussopimuksin hallinnoimiamme valtion alueita tapauskohtaisesti myös muiden hankekehittäjien tuulivoimahankkeisiin.

Lähtökohtaisesti alue voidaan vuokrata ulkopuolisten toimijoiden tuulivoimahankkeisiin, jos suunnitellusta tuulivoima-alueesta vain pienehkö osa on Metsähallituksen hallinnassa eikä Metsähallituksen hallinnoimalla alueella sijaitsevaa osuutta olisi kannattavaa viedä eteenpäin omana hankkeenaan.

Hankekehittäjien tulee huomioida, ettei Metsähallituksen hallinnoimia alueita voi kaavoittaa tuulivoimarakentamiseen ellei kyseisestä alueesta ole voimassa olevaa varaus- tai käyttöoikeussopimusta maanhaltija Metsähallituksen kanssa.

Ennen varaus- tai käyttöoikeussopimuksen myöntämistä Metsähallitus arvioi vuokrattavan alueen soveltuvuuden tuulivoimatuotantoon suhteessa muun muassa ympäristöarvoihin ja alueen muuhun käyttöön.