Alueiden vuokraaminen muille tuulivoimatoimijoille

Vuokraamme varaus- ja käyttöoikeussopimuksin hallinnoimiamme valtion alueita tapauskohtaisesti myös muiden hankekehittäjien tuulivoimahankkeisiin.

Lähtökohtaisesti alue voidaan vuokrata ulkopuolisten toimijoiden tuulivoimahankkeisiin, jos suunnitellusta tuulivoima-alueesta vain pienehkö osa on Metsähallituksen hallinnassa eikä Metsähallituksen hallinnoimalla alueella sijaitsevaa osuutta olisi kannattavaa viedä eteenpäin omana hankkeenaan.

Ennen varaus- tai käyttöoikeussopimuksen myöntämistä Metsähallitus arvioi vuokrattavan alueen soveltuvuuden tuulivoimatuotantoon suhteessa muun muassa ympäristöarvoihin ja muuhun maankäyttöön.