Soidensuojelualueet säilyttävät ainutlaatuista suoluontoa

Soidensuojelualueet ovat osa 1980-luvulla aloitettua Suomen soidensuojeluohjelmaa, jonka avulla pyritään säilyttämään kautta maan riittävästi näytteitä suoluontomme rikkaudesta.

Suojeltua suota on myös muilla suojelualueilla kuin soidensuojelualueilla, mm. kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä luonnonsuojelualueiksi varatuilla kohteilla.

Useimmat soidensuojelualueet edustavat suoyhdistymiä eli aapa- ja keidassoita. Kohteisiin sisältyy myös parhaita lintusoitamme.

Soidensuojelualueilla saa yleensä liikkua jokaisenoikeuksin. Joillakin alueilla on lintujen pesimärauhan turvaamiseksi rajoitettu liikkumista, marjastusta ja sienestystä sekä metsästystä ja kalastusta. Yleensä vain sellaisille suojelusoille, joille on helppo päästä ja jotka ovat lähellä asutusta, on rakennettu polkuja ja pitkospuita suoluontoon tutustumista helpottamaan.

Suomen suot ovat ainutlaatuisia

Suomi on suomaata. Yli 10 miljoonaa hehtaaria on ollut alunperin suota. Alkuperäisalasta on ojitettu yli puolet. Niistä on raivattu peltoa ja kuivattu turvetta. Eniten turvemaita on kuivattu puuntuotantoa varten.

Suoluontomme on monimuotoista. On avosoita eli nevoja, on käkkyrämäntyjä kasvavia rämeitä ja vankkaa kuusikkoa kasvavia korpia sekä Pohjois-Suomessa koivulettoja. Laajat ja yhtenäiset suoalueet voidaan muotonsa ja rakenteensa perusteella jakaa aapa- ja keidassoihin.

Lisätietoa