Toiminnan luvanvaraisuus Metsähallituksen alueilla

Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion mailla ja vesillä saa yleensä vapaasti liikkua jokaisenoikeuksin. Luonnonsuojelualueilla ja joillakin muilla erikoisalueilla voi kuitenkin olla rajoituksia, jotka perustuvat esim. luonnonsuojelulakiin, suojelualueen perustamissäädöksiin tai järjestyssääntöihin.

Metsähallituksen karttapalveluista voi tarkastaa, onko kohde valtion luonnonsuojelualueella tai valtion muulla alueella:

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen näiden lupien hakua varten. Lomaketta käytetään haettaessa lupaa esim. liikkumiseen luonnonsuojelualueella (silloin kun edellytetään lupaa), tutkimukseen ja näytteenottoon, tulentekoon, veneenpitoon, rakentamiseen (myös tilapäiset rakenteet) tai koiran koulutukseen tai koirakokeen järjestämiseen. Lomakkeen voi täyttää joko pdf- tai Webropol-muodossa:

Pienimuotoisiin ulkoilutapahtumiin kuten yleisöretkiin ei tarvita lupaa eikä niistä tarvitse ilmoittaa Metsähallitukselle. Isommista tapahtumista tai suuren ryhmän leiriytymisestä on ilmoitettava n. 2 kuukautta etukäteen, jotta voidaan välttää esim. tapahtumien päällekkäisyys ja ruuhkat ja tarvittaessa myöntää erillinen lupa.

Geokätkön perustaminen luonnonsuojelualueelle on yleensä sallittua, mutta siitä tulee ilmoittaa sähköpostilla Metsähallitukselle. Kätkön perustaminen muille Metsähallituksen alueille ei edellytä tällaista ilmoitusta.

Luvat luonnonsuojelualueille ja erityisluvat paikallisille asukkaille

Metsähallitus toimii viranomaisena sille määrätyissä julkisissa hallintotehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat mm. luonnonsuojelualueen haltijalle kuuluvat sekä muilla alueilla, esim. Ylä-Lapissa ja saaristossa, paikallisten lakisääteisiin erityisoikeuksiin liittyvät lupa-asiat. Näitä lupia haetaan yleensä kirjallisesti ja ne käsitellään hallintolupa-asiana. Lupapäätös annetaan kirjallisena ja siihen liitetään valitusosoitus.

Luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa alueiden perustamissäädöksissä määritellään luvanvaraiset poikkeukset luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiin. Metsähallitus voi myöntää luvan

  • liikkua rajoitusalueella esim. tutkimustoiminnan yhteydessä
  • pyydystää tai tappaa eläimiä tai kerätä sieniä tai kasveja tutkimusta varten (ns. tutkimusluvat)
  • vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilömäärää, jos laji on käynyt vahingolliseksi
  • kalastaa muutoinkin kuin onkimalla tai pilkkimällä
  • ottaa haltuun alueelle kaatunut riistaeläin metsästyksen yhteydessä
  • rakentaa poronhoitoon liittyviä rakennuksia tai rakennelmia
  • tehdä geologisia tutkimuksia tai etsiä malmia
  • laskeutua ilma-aluksella
  • entistää ja kunnostaa rakennuksia ja rakennelmia.

Luonnonsuojelulaki (finlex.fi)

Luvista perittävät maksut

Metsähallituksen hallintopäätöksinä antamista luvista peritään ympäristöministeriön maksuasetuksen tai maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu. Tieteelliseen tai opetustarkoitukseen myönnetyt luvat sekä haitallisesti lisääntyneen lajin vähentämiseen myönnetyt luvat ovat maksuttomia.

Kalastus- ja metsästysluvat sekä moottorikelkkailun uraluvat

Luvat kalastukseen, metsästykseen ja ajoon moottorikelkkaurilla ovat Metsähallituksen kysytyimpiä lupia. Ne ovat pääosin maksullisia ja niitä myydään Eräluvat-fi-sivustomme kautta.

Lisätietoa