Kaupallinen kalastus valtion vesillä

Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen harjoittamisen suuressa osassa Suomea. Pääasiallisesti kaupallista kalastusta varten tarvitaan erillinen lupa.

Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla merellä pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen oikeuttaa kaupalliseen kalastukseen. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan erikseen.

Sisävesien yleisvesialueilla kaupalliseen kalastukseen tarvitsee aina erillisen luvan. Lupahaku käydään viiden vuoden välein.

Kaupallisen kalastuksen luvan myöntää alueen eräsuunnittelija, jolta saa lisätietoja kaupalliseen kalastukseen liittyvissä asioissa.