Kuva: Katri Lehtola/Keksi Agency (Hossa)

Merituulivoima

Metsähallitus käynnistää kahden merituulivoimahankkeen kilpailutuksen

Edith-hanke sijaitsee Närpiöön kuuluvalla merialueella ja Ebba-hanke Pyhäjoen ja Raahen edustan merialueilla. Kunnat ovat hyväksyneet hankkeiden kaavoitusaloitteet ja Metsähallituksen käynnistämät hankkeiden esiselvitykset etenevät.

Hankkeet

Suomen kaikkien aikojen suurin EU-rahoitteinen LIFE-luontohanke käynnistyy: uusia ja vaikuttavampia tapoja luontokadon torjuntaan

Kahdeksanvuotinen Priodiversity LIFE -hanke toteuttaa mm. laajoja ennallistamis- luonnonhoitotöitä 50 miljoonan euron rahoituksellaan, josta 30 miljoonaa on EU:n osuutta.

Luonnossa liikkuminen

Metsähallituksen sovellus tuo ulkoilukohteet kaikkien ulottuville

Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää valtakunnallista digitaalista palvelua, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden ulkoiluun liittyviä kohteita, reittejä ja palveluja. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään itselleen sopivia ulkoilumahdollisuuksia entistä helpommin. Uusi sovellus ja verkkopalvelu tulevat maksutta kaikkien käyttöön vuoden 2024 aikana.

Luonnonvarasuunnittelu

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma on julkaistu

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Kainuun sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella vuosina 2023–2028. Suunnitelma laadittiin yli vuoden kestäneessä projektissa, jossa keskeisessä roolissa oli laajasti sidosryhmiä osallistava yhteissuunnittelu. Metsähallituksen hallitus on hyväksynyt suunnitelman ja se otetaan käyttöön heti.

Luonnossa liikkuminen

Valtion alueilla noudatetaan jatkossa Eräetikettiä

Metsästäjien ja kalastajien odotetaan jatkossa noudattavan uutta Eräetikettiä Metsähallituksen kalavesillä ja metsästysalueilla. Eräetiketti muistuttaa kunnioittamaan luontoa, saalista ja toisia luonnossa liikkujia. Valtion alueille hankitaan vuosittain noin 200 000 metsästys- ja kalastuslupaa.

Vastuullisuus

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa strategiaamme

Teemme vastuullisuustyötä suunnitelmallisesti ja konreettisin toimenpitein. Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat meille tärkeitä sekä työnantajana että asiakkaille, kumppaneille ja sidosryhmille suunnatuissa palveluissa.