Metsätiet

Onko lumet jo aurattu metsätieltä?

Tieto löytyy Metsähallituksen tienpidon toiminnanohjausjärjestelmästä, johon on avattu kaikille tienkäyttäjille julkinen karttapalvelu. Sen kautta voi tarkastella teiden kunnossapitoa, kuten viimeksi tehtyjä talviaurauksia, sorastuksia ja lanauksia. Järjestelmä toimii myös palautekanavana.

Eräluvat

Pohjoisimman Lapin paikkakuntalaisten oikeudet ja luvat

Usein Metsähallitukselta kysytään Ylä-Lapin alueen eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien paikallisten asukkaiden oikeuksista ja luvista, jotka liittyvät esimerkiksi metsästykseen, kalastukseen, maastoliikenteeseen tai luonnontuotteiden keräämiseen. Kokosimme tiedot yhdelle sivulle ohjeistamaan ja sujuvoittamaan asioimista.

Matkailu

Yritystontteja asiakkaiden tarpeisiin

Metsähallitukselta löytyy luontomatkailuun ja muuhun liiketoimintaan soveltuvia tontteja ja alueita eri puolilta Suomea. Joillekin alueille on tehty valmiita alustavia suunnitelmia ja havainnekuvia, osa paikoista odottaa koskemattomina löytäjäänsä. Teemme maankäytössä aina yhteistyötä kuntien kanssa ja pyrimme löytämään yrittäjille sopivimmat kaavoitusratkaisut.

Metsä.fi-lehti

Turvemaiden hiilitaseluokitus edistää ilmastoviisasta metsätaloutta

Metsätalouden suunnittelijat kykenevät uuden työkalun avulla arvioimaan entistä paremmin turvemaille suunniteltujen toimenpiteiden ilmastovaikutuksia. Hiilitaseluokitus havainnollistaa hiilitaseeseen vaikuttavia tekijöitä ja auttaa tekemään ilmaston ja metsien kasvun kannalta hyviä ratkaisuja.

Luonnonvarasuunnittelu

Metsähallitus yhdistää merialueidensa luonnonvarasuunnittelun

Metsähallitus hallinnoi yli puolta Suomen aluevesistä. Merialueen taloudellinen käyttö kiinnostaa monia. Samanaikaisesti olemme sitoutuneet tavoittelemaan meren hyvää tilaa, ja EU:n biodiversiteettistrategia velvoittaa myös lisäsuojeluun. Jotta merialueita voitaisiin katsoa yhtenä kokonaisuutena, Metsähallitus on päättänyt yhtenäistää merialueidensa luonnonvarasuunnittelun.

Luonnonvarasuunnittelu

Luonnonvarasuunnittelu käynnissä Kainuussa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

Nyt laadittava suunnitelma yhdistää kaksi aikaisemmin erillisissä luonnonvarasuunnitelmissa käsiteltyä aluetta, Kainuun ja pohjalaismaakunnat. Suunnitelma tehdään yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan.

Tuulivoima

Korsnäsin merituulivoimapuistoa kehitetään 15−30 kilometrin päähän rannikosta

Korsnäsin merituulivoimapuisto vastaa investointina suuruudeltaan (1300MW) nykyaikaista ydinvoimalainvestointina. Hankkeen kokoluokka kuvaa erinomaisesti merituulivoiman mahdollisuuksia uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisessä maailmassa, jossa uusiutuvan sähkön tarvetta kasvattavat sekä digitalisaatio että teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen.