Kuva: Jari Salonen (Kurjenrahkan kansallispuisto )

Luonnossa liikkuminen

Kansallispuistojen suosio kasvaa: Uudet ja kunnostetut kohteet houkuttelevat yhä enemmän kävijöitä

Suomen 41 kansallispuiston käyntimäärät kasvavat tasaisesti. Kansallispuistoissa vierailtiin kaikkiaan 2,3 miljoonaa kertaa tammi-heinäkuussa vuonna 2023. Käyntimäärät kasvoivat 2 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Uhanalaiset lajit

Äärimmäisen uhanalaisen naalin pesintä onnistui toista vuotta peräkkäin: Suomessa syntyi kesällä ainakin 25 naalinpentua

Metsähallituksen tarkastajat havaitsivat pesätarkastuksissaan naalin onnistuneen tänä kesänä pesinnässään Utsjoen ja Enontekiön tunturialueilla. Naali on Suomessa äärimmäisen uhanalainen laji, jonka suojelutyön jatkuminen on elinehto kannan elpymiselle.

Luonnossa liikkuminen

Metsähallituksen sovellus tuo ulkoilukohteet kaikkien ulottuville

Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää valtakunnallista digitaalista palvelua, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden ulkoiluun liittyviä kohteita, reittejä ja palveluja. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään itselleen sopivia ulkoilumahdollisuuksia entistä helpommin. Uusi sovellus ja verkkopalvelu tulevat maksutta kaikkien käyttöön vuoden 2024 aikana.

Luonnonvarasuunnittelu

Kainuun, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma on julkaistu

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Kainuun sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella vuosina 2023–2028. Suunnitelma laadittiin yli vuoden kestäneessä projektissa, jossa keskeisessä roolissa oli laajasti sidosryhmiä osallistava yhteissuunnittelu. Metsähallituksen hallitus on hyväksynyt suunnitelman ja se otetaan käyttöön heti.

Miksi Metsähallitus kulottaa metsäpalovaroituksen aikana?

Metsänkulotukset ovat jokavuotinen toimenpide valtion monikäyttömetsissä ja suojelualueilla. Poltto edellyttää maaston riittävää kuivumista, minkä vuoksi kulotukset tehdään kesän lämpimän jakson aikana eri puolilla maata.

Luonnossa liikkuminen

Valtion alueilla noudatetaan jatkossa Eräetikettiä

Metsästäjien ja kalastajien odotetaan jatkossa noudattavan uutta Eräetikettiä Metsähallituksen kalavesillä ja metsästysalueilla. Eräetiketti muistuttaa kunnioittamaan luontoa, saalista ja toisia luonnossa liikkujia. Valtion alueille hankitaan vuosittain noin 200 000 metsästys- ja kalastuslupaa.

Vastuullisuus

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa strategiaamme

Teemme vastuullisuustyötä suunnitelmallisesti ja konreettisin toimenpitein. Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat meille tärkeitä sekä työnantajana että asiakkaille, kumppaneille ja sidosryhmille suunnatuissa palveluissa.

Ilmastonmuutos

Istutamme tänä vuonna 17 miljoonaa uutta puuntaimea

Tavoitteenamme on kasvattaa monikäyttömetsien hiilinielua ja valtion metsien hiilivarastoa 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Keskeisiä toimia ovat erityisesti lannoituksen lisääminen ja jalostetun viljelymateriaalin käyttö metsän uudistamisessa.

Tuulivoima

Metsähallitus käynnistää Pyhäjoen-Raahen ja Närpiön merituulivoimapuistojen kilpailutukset

Valtion omistamille alueille suunniteltujen hankkeiden kilpailutukset avataan kansainvälisillä markkinoilla sen jälkeen, kun valtionhallinto ja paikalliset kunnat ovat tehneet loputkin hankkeiden valmisteluun liittyvät päätökset. Kilpailutusten avaamisesta tiedotetaan erikseen loppuvuonna.