Kuva: Mikko Törmänen/Keksi Agency (Piiparinmäen tuulivoimapuisto)

Luontolahja: Yli 3300 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita valtion maille

Luontolahja-kampanjalla kannustettiin suomalaisia perustamaan luonnonsuojelualueita. Valtio tuplasi suojeltujen alueiden pinta-alan perustamalla saman verran luonnonsuojelualueita valtion maille. Kohteiksi on valittu monipuolisesti erilaisia luontotyyppejä kattavasti valtion mailta eri puolilta Suomea.

Luonnossa liikkuminen

Esteettömyys itsestäänselvyydeksi

Metsähallituksessa esteettömyyttä arkipäiväistetään koko ajan. Jos olemassa olevaa lähdetään korjaamaan, esteettömyys nostetaan esiin, samoin uutta rakennettaessa. Kurjenrahkan kansallispuisto on ollut mukana esteettömyyttä edistävässä Interreg-hankkeessa, joka on saanut pyörätuolilla liikkuvilta runsaasti kiitosta.

Tuulivoima

Metsähallitukselta viiden merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteet kunnille

Metsähallitus on jättänyt viiden uuden merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteet kuudelle Pohjanmaan rannikkokunnalle. Kehitettävien hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 6000 megawattia (MW). Valtion merialueille suunniteltujen hankkeiden kehitys etenee, kun kunnat ovat hyväksyneet kaavoitusaloitteet.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022 - Kohti hiilineutraalia, ekologisesti kestävää ja yhdenvertaista yhteiskuntaa

Monimuotoisuus

Metsähallituksella on yli 30 vuoden kokemus ennallistamistoimista

Ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmistoiminnan takia heikentynyt, vahingoittunut tai tuhoutunut kohde pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle luonnontilaa nopeuttamalla luonnon omia prosesseja. Lue tästä ja muista aiheista Metsä.fi-lehden uusimmasta numerosta!