Kuva: Mikko Törmänen/Keksi Agency

Monikäyttömetsissä esiintyvää uhanalaislajistoa kartoitettiin isossa hankkeessa ympäri Suomen

Valtion monikäyttömetsien lajistoa kartoitettiin 230 kohteella vuosina 2022–2023.
Kartoitushankkeen tavoitteena oli saada parempi kokonaiskuva monikäyttömetsissä esiintyvästä lajistosta. Lajistokartoitusprojektille myönnettiin Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinto.

Kestävää tulevaisuutta yhteensovittaen

Kansainvälinen arviointi: Suomen luonnonsuojelualueiden hoito korkeatasoista mutta tehostettavaa löytyy

Raportin mukaan suojelualuejärjestelmä on hyvin toimiva, mutta monet lajit ovat uhanalaisia, ilmastonmuutokseen uhat lisääntyvät ja hoitoon käytettävissä olevat resurssit ovat heikkenemässä. Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitama suojelualuekokonaisuus on erityisen tärkeässä roolissa siinä, että Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen saadaan pysäytettyä.

Metsähallituksen pääkonttori on muuttanut Pasilan virastokeskukseen

Metsähallituksen Vantaan Tikkurilan toimipiste muutti maaliskuun puolivälissä Senaatti-kiinteistöjen omistamaan Pasilan virastokeskukseen osoitteeseen Opastinsilta 12. Etätyöskentelyn ja hybridityöskentelyn lisääntyessä toimistotilojen tarve on merkittävästi vähentynyt, ja Metsähallitus sopeuttaa toimitilojaan työskentelytapoja vastaaviksi.

Saamelaisten kotiseutualueen luonnossa liikkujan etiketti auttaa huomioimaan luonnon ja kulttuurin

Metsähallitus on julkaissut yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen eri toimijoiden kanssa kotiseutualueen luonnossa liikkujille suunnatun etiketin. Maat ovat lapsiamme -nimisen etiketin taustalla on saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma.

Metsähallitus avaa tontinluovutuskilpailun Kilpisjärvellä

Enontekiön Kilpisjärvelle ollaan saamassa ainutlaatuisia tontteja matkailuliiketoimintaan Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan yhteisessä kaavoitushankkeessa. Yritystontteja tulee neljä kappaletta Kilpisjärven kylän pohjoispuolelle. Myöhemmin tulee tarjolle myös vakituiseen asumiseen tarkoitettuja tontteja.

Merituulivoima

Metsähallitus käynnistää kahden merituulivoimahankkeen kilpailutuksen

Edith-hanke sijaitsee Närpiöön kuuluvalla merialueella ja Ebba-hanke Pyhäjoen ja Raahen edustan merialueilla. Kunnat ovat hyväksyneet hankkeiden kaavoitusaloitteet ja Metsähallituksen käynnistämät hankkeiden esiselvitykset etenevät.