Kuva: Mikko Törmänen/Keksi Agency

Metsähallitus inventoi valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät 2024-2025

Inventoinnin tarkoituksena on tunnistaa ja suojella EU-komission määritelmän sekä kansallisten kriteerien mukaiset vanhat ja luonnontilaiset metsät. Maastoinventoinnit on aloitettu. Löydetyt kansalliset kriteerit täyttävät kohteet on tarkoitus suojella luonnonsuojelualueina tai osana Metsähallituksen alue-ekologista verkostoa.

Keskikesällä alkaa vilkkain kalastuskausi

Suomalaiset hankkivat kalastonhoitomaksun yleensä juuri ennen juhannusta. Siitä tietää, että vilkkain kalastussesonki on alkamassa. Peräti 1,8 miljoonaa suomalaista ilmoittaa kalastavansa ainakin kerran vuodessa.

Kalastonhoitomaksun voi hankkia vuorokaudeksi, viikoksi tai koko vuodeksi. Koko vuoden hinta on 49 euroa.

Kestävää tulevaisuutta yhteensovittaen

Kansainvälinen arviointi: Suomen luonnonsuojelualueiden hoito korkeatasoista mutta tehostettavaa löytyy

Raportin mukaan suojelualuejärjestelmä on hyvin toimiva, mutta monet lajit ovat uhanalaisia, ilmastonmuutokseen uhat lisääntyvät ja hoitoon käytettävissä olevat resurssit ovat heikkenemässä. Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitama suojelualuekokonaisuus on erityisen tärkeässä roolissa siinä, että Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen saadaan pysäytettyä.

Monikäyttömetsissä esiintyvää uhanalaislajistoa kartoitettiin isossa hankkeessa ympäri Suomen

Valtion monikäyttömetsien lajistoa kartoitettiin 230 kohteella vuosina 2022–2023.
Kartoitushankkeen tavoitteena oli saada parempi kokonaiskuva monikäyttömetsissä esiintyvästä lajistosta. Lajistokartoitusprojektille myönnettiin Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinto.

Merituulivoima

Aluevesien merituulivoimahankkeet etenevät myötätuulessa

Metsähallituksen hallinnoimille aluevesille on suunnitteilla yli 6000 MW edestä merituulivoimaa. Pisimmällä on Korsnäsin edustalle suunniteltu Vattenfallin ja Metsähallituksen tuulivoimahanke, jonka ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä. Kahteen muuhun hankkeeseen haetaan kumppania ja hankkeiden luonto- ja maastoselvitykset jatkuvat tänä kesänä.