Metsätalouden urakointistrategia

Metsätalous Oy:n urakoinnin visiona on parhaalle toimeksiantajalle laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.

Kilpailukykyisten palvelujen varmistaminen

Keskeinen strateginen tavoite on kilpailukykyisten palvelujen varmistaminen. Metsähallitus kilpailee palveluista markkinoilla muiden palvelujen ostajien kanssa. Metsähallitus tarjoaa hyvät toimintaolosuhteet ja on houkutteleva toimeksiantaja palvelujen toimittajille.

Laadun valvonnasta laadun vastaanottoon

Metsähallituksen tavoitteena palvelujen ostossa on siirtyä laadun valvonnasta laadun vastaanottoon. Metsähallituksen liiketoiminnan perusta on laadussa eli asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttävissä puuntoimituksissa ja metsien hoidossa. Tavoitteena on turvata palvelujen laatu jo hankinta- ja sopimusvaiheessa siten, että palvelun tuotannonaikainen laadunvalvonta voidaan antaa sen toimittajalle. Metsähallitus keskittyy asiakkaalle kuuluvaan toimitetun palvelun laadunmukaisuuden todentamiseen.

Resurssien vuokraamisesta palvelujen ostoon

Resurssien vuokraamisesta siirrytään yhä laajemmin palvelujen ostoon. Metsähallituksen vahvasti ohjaaman toiminnan tilalle halutaan toimittajien itsenäisesti tuottamia, helposti hallinnoitavia palveluja.

Palvelujen toimittajat entistä laajemmin vastaavat toiminnan ohjelmoinnista, tuotannossa käytettävistä resursseista sekä laadun valvonnasta. Toimittajat kehittävät tarjoamiaan palveluja ja niiden tuotantoa sekä tuovat asiakkaansa ongelmiin ratkaisuja.