Skogsbrukets entreprenadstrategier

Skogsbruk Ab:s entreprenader är kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till den bästa uppdragsgivaren.

Säkerställa konkurrenskraftiga tjänster 

Ett viktigt strategiskt mål är att säkerställa konkurrenskraftiga tjänster. Forststyrelsen konkurrerar om tjänsterna på marknaden med övriga köpare. Forststyrelsen erbjuder bra verksamhetsförhållanden och är en lockande uppdragsgivare för serviceleverantörerna. 

Från kvalitetskontroll till mottagande av kvalitet 

Forststyrelsens mål är att övergå från kvalitetskontroll till mottagande av kvalitet vid köp av tjänster.   

Forststyrelsens verksamhet grundar sig på kvalitet, det vill säga på virkesleveranser som motsvarar kundernas behov och förväntningar samt på skogsvård. Målet är att trygga tjänsternas kvalitet redan i samband med upphandlingen och ingåendet av avtal, så att kvalitetskontrollen under produktionen av tjänsten kan överlåtas till leverantören. Forststyrelsen inriktar sig på att verifiera kvaliteten på den tjänst som levereras till kunden. 

Från att hyra resurser till att köpa tjänster 

Vi övergår allt mer från att hyra resurser till att köpa tjänster. I stället för verksamhet som Forststyrelsen styr vill vi att leverantörerna självständigt producerar tjänster som är lätta att administrera. 

Serviceleverantörerna ansvarar i högre grad än tidigare för att organisera verksamheten, hantera de resurser som används vid produktionen och sköta kvalitetskontrollen. Leverantörerna utvecklar de tjänster som erbjuds och produktionen av dessa samt kommer med lösningar på sin kunds problem.