Bild: Markus Sirkka

Projekt

Användningen av statens områden planerar Forststyrelsen som projekt tillsammans med andra aktörer och uppdaterar planerna regelbundet. Forststyrelsens Naturtjänster deltar årligen i ca. hundra projekt från internationella samarbetsprojekt till reparering av Finlands byggnadsarv. För att befrämja naturskydd och naturturism utnyttjas t.ex. finansiering från Europeiska unionen. EU finansierar ca. hälften av kostnaderna i dessa projekt. De största av projekten är finansierade från EUs LIFE-fond. Information om vindkraftsprojekt finns på sidan Ansvarsfull affärverksamhet > Vindkraft.