Rättigheter, regler och beslut

På statens marker och vattenområden förvaltade av Forststyrelsen får man röra sig enligt den traditionella nordiska allemansrätten.

Man får t.ex. plocka bär och svamp utan speciellt tillstånd eller avgift. Verksamhet som inte ingår i allemansrätten, behöver ett tillstånd av markägaren. Forststyrelsen gertillstånd och beslut som markägare av statens områden. I naturskyddsområden ger naturskyddslagen rätt att begränsa rörelsefriheten för att uppnå de uppsatta naturskyddsmålen.

Allemansrätten

Då man utnyttjar allemansrätten får man inte orsaka markägaren, markanvändningen eller naturen mer än smärre olägenheter

Man får till exempel gå till fots, åka skidor, ro och paddla i naturen, plocka vilda bär och svampar samt meta, pika och simma.

Läs mer om allemansrätten i övrigt och på naturskyddsområden (www.utinaturen.fi).

Verksamhet som behöver tillstånd

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. T.ex. för jakt och snöskoteråkning behövs det ett tillstånd. Man får meta och pilka enligt allemansrätten, i regel utan tillstånd och utan fiskevårdsavgift.

Det behövs tillstånd även för forskning och företagsverksamhet.

Ordningsstadgor för naturskydds- och strövområden

Enligt naturskyddslagen kan Forststyrelsen ge en ordningsstadga för en naturskyddsområde. I stadgan bestäms hurdan verksamhet är tillåten, begränsad eller förbjuden.

De nya ordingsstadgorna publiceras på sidan Kungörelser med besvärsanvisning.

Ordningstadgorna som är i kraft finns t.ex på Forststyrelsens lista av publikationer (julkaisut.metsa.fi). Vilka bestämmelser som ingår i en ordningsstadga berättas även på områdets webbsida i vår webbtjänst Utinaturen.fi.

Kvotbeslut

Forststyrelsen ger kvotbeslut gällande fiske och jakt samt terrängtrafik i statens områden. I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare, jägare eller snöskoterkörare som det maximalt kan finnas i olika områden.

Beslut om att decimera antalet vissa arter samt att driva älg på bestämda naturskyddsområden

För fångst i enlighet med detta beslut på statlig mark behövs dessutom jakträtt (Jaktlagen 45–46 §) enligt jaktlagen (615/1993) som beviljas mot ett arrendeavtal eller jakttillstånd samt eventuellt nödvändig jaktlicens i enlighet med jaktlagen.