Snöskoterkörning

I Finland kan man köra snöskoter på snöskoterledarna eller på snöskoterspåren som kommunerna och Forststyrelsen upprätthåller. Det finns sammanlagt cirka 20 000 kilometer leder för snöskotrar varav ca. 3 500 kilometer är Forststyrelsens snöskoterleder.

Anvisningar för ansvarsfulla snöskoterförare

Det är alla snöskoterförares ansvar att se till att snöskoteråkningen inte medför olägenheter för naturen eller andra som rör sig i naturen. Läs mer på webbplatsen Eräluvat.fi.

Forststyrelsens snöskoterspår är avgiftsbelagda, inofficiella rutter.

Körning i de snöskoterspår som Forststyrelsen upprätthåller i terrängen förutsätter ett skriftligt tillstånd. Ett tillstånd kan även vara gemensamt för hela familjen. Längs spåren hittar man t.ex. trevliga rastplatser.

Tillstånd för snöskoterkörning på statens marker kan köpas per telefon eller genom vår webbtjänst eräluvat.fi.

Snöskoterlederna är vägar avsedda för snöskotertrafik som är definierade i vägtrafiklagen.

Att åka längs snöskoterleder är avgiftsfritt.