Miljökonsekvensbedömning i Korsnäs

Forststyrelsen och Vattenfall har lämnat in program för miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt lagen om MKB-processen till ELY-centralen i Södra Österbotten. Projektet har delats upp i två separata MKB-processer: Korsnäs havsvindkraftspark och sjökabelsträckningar samt elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark. Programmet för bedömningen är en plan som upprättats av den ansvariga för projektet för att genomföra bedömningen av projektets miljöpåverkan.

Alla aktuella uppgifter om MKB-processen, inklusive offentliggörande och program för bedömningen samt information om hur man kan lämna in synpunkter och utlåtanden om programmet, finns på miljöförvaltningens webbplats.

Informationsmöte för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om MKB-programmen för Korsnäs havsvindkraftspark och elöverföringen torsdagen 25.4.2024 kl. 17.30-20.00 på Korsnäsgården, Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs.

NTM-centralen i Södra Österbotten och Forststyrelsen ordnar också en möjlighet att följa informationsmötet från TEAK:s HTC-sal, Rasintie 1A, 64700 Östermark. Kaffeservering från och med kl. 17 vid infon både i Korsnäs och i Östermark.

Man kan också delta på distans i informat-ionsmötet. Länk till infomötet för allmänheten läggs ut på förhand på webbplatsen www.miljo.fi/korsnas-havsvindkraft-MKB.

Åsikter

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 24.5.2024 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. Referens EPOELY/1287/2022.