Jakt på statens mark

Jakt är en populär och allmänt accepterad fritidssysselsättning i Finland. Stora delar av statens markområden används av jägare. Varje år tillbringar jägare och fiskare ungefär två miljoner dagar i dessa områden. Intäkterna från försäljningen av jakttillstånd används till att sköta jaktmarkerna.

Välfärd från jakt

Mer än 90 procent av alla jägare som jagar på statens mark upplever att fritidssysselsättningen ökar deras välbefinnande. Jakten skapar också arbetstillfällen i trakten kring jaktområdena. Ett område där det är tillåtet att jaga både små- och storvilt skapar i genomsnitt 1,5 årsverken för företag i trakten.

En fågel, en ripa står bland kvistar på marken.
En ripa på hösten i Lappland. Foto Juha Kaipainen.

Jaktärenden sköts av Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster, som leds av jakt- och fiskedirektören. Jakt- och fisketjänster sköter jaktmarkerna tillsammans med personalen vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer jakttillståndens priser.

Jägarna lämnar fångstrespons för varje tillstånd, vilket gör det möjligt att planera jakten på ett hållbart sätt. Antalet tillstånd i varje småviltsområde fastställs årligen utifrån de senaste viltinventeringarna. Den maximala kvoten fastställs i jakt- och fiskedirektörens kvotbeslut.

Läs mer