Hänga upp fågelholkar i statens mångbruksskogar

Det är inte tillåtet att hänga upp fågelholkar med stöd av allemansrätten, utan för det behöver du markägarens tillstånd.

År 2017 deltog Forststyrelsen i Yles kampanj En miljon fågelholkar, där målet var att hänga upp en miljon holkar i träden för hålbyggarna. Kampanjen lyckades över förväntan – på drygt ett år registrerades mer än 1,3 miljoner holkar.

Under kampanjåret (2017) gav Forststyrelsen lov att hänga upp fågelholkar i statens mångbruksskogar. I naturskyddsområden var det inte tillåtet att hänga upp holkar.

Mer information

  • Kampanjen En miljon fågelholkar (yle.fi)