Anbudsförfarande

Forststyrelsen publicerar meddelanden om upphandling som överskrider det nationella tröskelvärdet i upphandlingstjänsten HILMA, antingen nationellt eller inom EU, beroende på upphandlingens värde.

Länkar

Tjänsten HILMA

Supplier portal

Tjänst för småskalig upphandling

Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s entreprenader och upphandling

Forststyrelsen använder två elektroniska system för konkurrensutsättning, där aktuella anbudsbegäran är tillgängliga. I tjänsterna finns också alla Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s anbudsbegäran. Mer information om entreprenader och upphandling inom skogsbruket finns på Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s sidor. Länkar finns i rutan här intill.

Supplier portal I systemet konkurrensutsätts upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet enligt upphandlingslagen.

Tjänst för småskalig upphandling I systemet konkurrensutsätts upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet enligt upphandlingslagen.