Samhällsansvar vid Forststyrelsen

Vid Forststyrelsen är samhällsansvaret en del av ledarskapet och det dagliga arbetet. Verksamheten kan berättigas endast genom bästa praxis och en så bra samordning som möjligt av olika intressentgruppers behov.

Program för samhällsansvar

Forststyrelsens program för samhällsansvar ställer upp mål för samhällsansvaret och fastställer åtgärder för att nå målen. I programmet ingår fyra prioriterade områden: ledning, miljö, människor och samhälle.

Forststyrelsen har förbundit sig att främja FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Ledning

Forststyrelsens samhällsansvar leds etiskt och kunskapsbaserat samt genom att utveckla verksamheten och de digitala tjänsterna tillsammans med kunder och samarbetspartner.

Miljö

Vi tryggar bevarandet av den biologiska mångfalden och med våra verksamhet svarar vi också på globala utmaningar, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till förändringen.

Människor

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och värnar om en mångsidig arbetsplats. Vi tryggar förutsättningarna för att utöva samisk kultur.

Samhälle

Vi samordnar förväntningarna på statens marker och vattendrag samt säkerställer att alla har möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar.

Läs mer

År 2019 arbetade vi för god praxis, klimatgärningar och jämlikhet.

Vårt klimatprogram hjälper oss att stävja klimatförändringen och stödja anpassningen till klimatförhållandena som förändras, såväl i naturen som i den ekonomiska och sociala verksamhetsmiljön.