Övernattning i Forststyrelsens områden

Forststyrelsen erbjuder både avgiftsfria och avgiftsbelagda stugor för övernattning till dem som rör sig i naturen. På statens mark finns det även campingområden som Forststyrelsen har hyrt ut till företagare.

Stugor

Bland de öppna och avgiftsfria stugorna är ödestugorna de bäst kända. Ödestugorna finns i allmänhet i väglösa områden i landets norra och östra delar. Andra öppna stugor är raststugorna, som är avsedda för dagsbesök. Även de öppna torv- och stockkåtorna är lämpliga rastplatser vid dagsutflykter, men kan i undantagsfall ge skydd även för natten.

Genom att använda sig av avgiftsbelagda, reserverbara och låsta stugor garanterar man en säker bäddplats åt sig. Till de avgiftsbelagda stugorna hör reserveringsstugorna och reserveringskåtorna som är avsedda för kortvarigt bruk, samt hyresstugorna, som är avsedda för mera långvarigt bruk.

Campingområden

Campingområden finns i

Vuokrakämpät

Forststyrelsen äger därtill tusentals större hyresstugor (på finska: vuokrakämppä) som uthyras för kortvarig vistelse från ett par dagar till en vecka. Alla våra större hyresstugor reserveras via Lomarengas Oy under varumärket Villi Pohjola.