Naturfostran

Vi vill att relationen till naturen ska bli allt bättre över generationerna. Därför erbjuder vi barn och unga mångsidiga upplevelser i vår vackra natur.

Barn springer och hoppar på en skogsväg.
Barn i Mottimetsä i Rovaniemi. Bild: Photokrafix Oy

Vi tryggar förutsättningarna för en hållbar framtid genom att med hjälp av fostran och kommunikation föra vidare färdigheter och kunskaper om naturen och skogen till kommande generationer.

Naturfostran har en positiv inverkan på lärandet. Den ger färdigheter med anknytning till att vistas i naturen och använda den på ett hållbart sätt. Samtidigt förbättras kännedomen om naturens inverkan på välbefinnandet, förmågan att läsa naturen och uppfattningen om hur naturen fungerar.  

Hälsan och välbefinnandet gynnas också av att lära sig ute i naturen: tanken flyger och kreativiteten ökar, de motoriska färdigheterna utvecklas, engagemanget i lärandet förbättras, barnen orkar mer, de sociala färdigheterna stärks och gruppdynamiken är bättre. 

Vid Forststyrelsen deltar personal från Naturtjänster, Jakt- och fisketjänster, koncernenheterna och Skogsbruk i arbetet med naturfostran. Naturfostran och ungdomskommunikation sysselsätter en stor grupp anställda vid Forststyrelsen, som arbetar med barn, ungdomar och pedagoger.  

Barn tittar på styrelsen under ledning av en vildmarksfadder.
På vildmarksläger 2017. Bild: Joni Turunen

Totalt besöker cirka 37 000 barn och unga årligen våra områden och verksamhetsställen. Dessa besök ingår huvudsakligen i guideverksamheten, såsom guidade turer på utställningarna och längs naturstigarna vid naturumen och Pilke vetenskapscentrum, verksamheten i Haltias naturskola samt Junior Ranger-verksamheten. I verksamheten ingår dessutom att ordna evenemang, erbjuda stöd och utbildning för lärare och pedagoger, producera elektroniskt undervisningsmaterial, sköta projekt och handleda praktikanter.  

Vi samarbetar också med olika barn- och ungdomsorganisationer samt andra intressentgrupper. 

​Material som stöd för lyckade naturuppleverser

  • Vildmarkspasset (eraluvat.fi). Barn och ungdomar kan bekanta sig med vildmarkslivet genom att avlägga Vildmarkspasset. Det är ett underhållande undervisningspaket riktat till skolelever, gymnasiestuderande, jakt- och fiskeklubbar samt andra intresserade.
  • Lära sig i naturen (utinaturen.fi). Naturen lockar ut på strövtåg med sinnena på helspänn. Att känna till mångfalden i naturen och kunna röra sig i där är viktig livsvisdom och kärnan i miljöfostran. Nationalparkerna och andra utflyktsmål samt naturumen med den service de erbjuder är en utmärkt och outtömlig lärmiljö. På den här sidan har vi samlat nyttiga tips inför utflykten.
  • Friluftslivets ABC med barn (utinaturen.fi). Det är enkelt och trevligt att göra utflykter också tillsammans med barn, så länge grunderna är under kontroll. För att utflykten ska bli lyckad lönar det sig att börja med lämplig utrustning, trygga aktiviteter och olika uppgifter att klara av i naturen.
  • Haltia naturskolans stöd för egna naturutfärder (haltia.com).
  • MAPPA (mappa.fi). I materialbanken MAPPA hittar du över tusen olika material och verktyg för lärande utomhus, miljöfostran och undervisning i en hållbar livsstil. Materialet är huvudsakligen avsett för undervisning, fostran och ungdomsarbete. (Om du väljer svenska som språk under avancerad sökning får du många sökträffar. Träffarna visas på finska, men genom att klicka på rubriken på finska får du fram den svenska språkversionen.)
  • Tidningen Metsä.fi (subjectaid.fi). Via SubjectAid kan du beställa tidningen Metsä.fi eller vårt övriga avgiftsfria material till exempel till skolor.

Forststyrelsens arbete med barn och unga

Sommarjobb och praktikperioder

Varje år erbjuder vi hundratals unga praktikplatser eller sommarjobb i Finlands vackra natur.

Skogsnöten

Skogsnöten är en riksomfattande tävling med skog som tema för elever i högstadiet. Mer än en miljon finländare har redan deltagit i tävlingen. Vi finansierar Skogsnötens priser och resor.

Spödagen och Pilkdagen

Under Spödagen och Pilkdagen fiskar alla minderåriga gratis vid flera av Forststyrelsens fiskeställen. Spödagen ordnas i allmänhet den första lördagen av sommarlovet och cirka tusen unga fiskare deltar i evenemanget varje år på olika håll i Finland. Pilkdagarna infaller under sportlovsveckorna.

Junior Rangers – frivilligt naturskyddsarbete

Junior Ranger-verksamheten ger de unga en utmärkt bild av det mångsidiga arbetet som en anställd i ett naturskyddsområde – en ranger – utför. Inom ramen för Junior Ranger-verksamheten får deltagarna bekanta sig med skyddsområdets natur och historia, göra utflykter till fina platser, utföra naturskyddsarbete och ha kul i trevligt sällskap. I Finland ordnas verksamheten huvudsakligen i Noux nationalpark.

Naturumens service för barn

Pilke vetenskapscentrums upplevelserika lärmiljöer

Pilke vetenskapscentrums verkstäder erbjuder en perfekt miljö för funktionellt lärande. Verkstäderna för skolelever stöder ämneshelheterna i läroplanen på ett integrerat sätt. Även för andra grupper är verkstäderna ett givande sätt att lära sig om hållbar användning av skogarna i norr. Till Pilke vetenskapscentrums lärmiljöer hör också det utomhuspedagogiska området Mottimetsä.

Naturum Siidas service för barn

Broschyrer och produkter finns från Siida som kan användas för att stödja undervisning och reseplanering. Läromedel för skolbarn baserat på Siidas utställningar finns också tillgängligt.

Siida organiserar också naturundervisning på samiska. Sedan 2013 har barnfilmsläger hållits i samarbete med Yle Sápmi, Samiska utbildningscentret, Samiska parlamentet och lokala föreningar.

Finlands naturcentrum Haltias naturskola

Haltias naturskola i Noux nationalpark, utställningar och naturen i omgivningen ger skolgrupper möjlighet att lära sig, uppleva, bli inspirerade och vara aktiva. Vi erbjuder naturskoldagar, naturstigsutflykter, guidade turer på utställningarna och lägerverksamhet under sommaren. Haltias naturskola ordnar även mångsidig fortbildning för pedagoger.