Människor

Forststyrelsen respekterar de mänskliga rättigheterna och säkerställar en rättvis och jämlik verksamhet och behandling av personalen, kunderna, samarbetspartnerna och intressentgrupperna. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är ett av de centrala elementen i samhällsansvarspolitiken.

Vi främjar jämställdhet och likbehandling

Forststyrelsen mångfalds-, jämställdhets- och likabehandlingsplanen främjar likabehandling och eliminerar diskriminering både som arbetsgivare och i tjänster som riktar sig till kunder, samarbetspartner, medborgare och intressentgrupper. I planen ingår dessutom riktlinjer för åtgärder som ska trygga likabehandlingen av samer.

Vi värnar om en mångsidig arbetsplats och erbjuder likvärdiga tjänster.Vi handlar samstämmigt och effektivt.

Mångfalds-, jämställdhets- och likabehandlingsplan

Forststyrelsens mångfalds-, jämställdhets- och likabehandlingsplan 2023–2026

Med hjälp av planen säkerställer vi att samhällsansvarspolitikens riktlinjer om internationella anvisningar och principer, såsom FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030) och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, förverkligas också i Forststyrelsens verksamhet.

FN:s mål för hållbar utveckling

Med vår verksamhet inom det prioriterade området människor kan vi påverka i synnerhet mål 5: jämställdhet och mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.​

Grafiken visar FN:s mål för hållbar utveckling nummer 5 jämställdhet och nummer 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs mer

Omsorg om personalen

Välbefinnandet bland personalen och den kunskap som Forststyrelsens över 1 100 anställda företräder är av största vikt för Forststyrelsens verksamhet.Vi hjälper i planeringen av karriärvägar och erbjuder utvecklingsmöjligheter.

Förutsättningarna för att utöva samekulturen tryggas

Skötseln, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning samordnas i samernas hembygdsområde så att förutsättningarna för att utöva samekulturen tryggas.