Tillstånd att göra upp eld och samla ved

När man rör sig i terrängen är det bättre att använda friluftskök än öppen eld vid matlagning. Om man gör upp eld, bör man alltid använda anvisade och iordningsställda eldplatser när det är möjligt. För att göra upp eld på andra än anvisade ställen behövs i allmänhet tillstånd av markägaren.

Forststyrelsen har med ett beslut gett tillstånd att göra upp eld i terrängen på statens mark i Lappland, i Norra Österbotten, Kajanaland samt i Norra Karelen. Torra grenar och ris som ligger på marken samt små trädrötter får användas till att göra upp eld. Finns det en underhållen eldplats under en halv kilometers avstånd, bör man i första hand använda den.

I naturskyddsområden med en egen skötsel- och användningsplan eller en ordningsstadga ska de riktlinjer som finns i planerna och ordningsstadgan följas även när det gäller att göra upp eld. T.ex. i de flesta nationalparkerna, är det tillåtet att göra upp eld bara på särskilt anvisade platser. Platserna är markerade på friluftskartorna. I de delar som berörs av begränsningar är det inte tillåtet att göra upp eld.

När varning för skogs- eller gräsbrand råder, är det förbjudet att göra upp eld överallt

Det är också förbjudet att göra upp eld när förhållandena på grund av torka, hård vind eller någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand är uppenbar. Ovan nämnda begränsningar gäller också iordningsställda eldplatser. Trots att brandvarning råder får man göra upp eld i eldstäder i stugor och kokskjul som är försedda med skorsten.

Mera information