Forststyrelsens upphandling

Forststyrelsen har förbundit sig till ansvarsfull upphandling. Vi följer upphandlingslagen och beställaransvarslagen samt interna upphandlingsanvisningar.

Forststyrelsen anskaffar de produkter och tjänster som koncernen behöver genom att konkurrensutsätta upphandlingen enligt upphandlingslagen och koncernens egna upphandlingsanvisningar. Upphandlingen har stor betydelse för Forststyrelsens förmåga att sköta sina uppgifter och verksamhetens kostnadsmotsvarighet.

Upphandlingen utgörs av entreprenader, produkter och tjänster som koncernen behöver, såsom drivnings- och transporttjänster, maskinentreprenader samt olika typer av experttjänster och ICT-upphandlingar.

Vi väljer våra samarbetspartner genom konkurrensutsättning med jämlika och genomskådliga kriterier.

Pålitliga avtalspartner är viktiga samarbetspartner för vår verksamhet. Därför är det också ytterst viktigt att våra samarbetspartners verksamhet är ansvarsfull. När vi väljer våra samarbetspartner beaktar vi vårt samhällsansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljörelaterat perspektiv och vi utövar tillsyn över dem regelbundet och systematiskt under hela avtalsperioden.

Uppförandekod för leverantörer

Ansvarsfull upphandling är en del av Forststyrelsens strategiska program för samhällsansvar. Vi vill att Forststyrelsens hela leveranskedja handlar ansvarsfullt och enhetligt samt följer principerna i Forststyrelsens uppförandekod. Därför förutsätter vi att också alla våra leverantörer visar motsvarande engagemang i lagenlig, etisk och ansvarsfull verksamhet.

Bekanta dig med

Forststyrelsens uppförandekod (pdf) och Uppförandekod för leverantörer (pdf) hittar du här!

Med vår uppförandekod för leverantörer engagerar vi Forststyrelsens partner i ansvarsfull och etisk verksamhet. Vi säkerställer också att Forststyrelsens hela avtalskedja handlar ansvarsfullt. Innehållet i uppförandekoden för leverantörer grundar sig på Forststyrelsens egen uppförandekod.

Uppförandekoden för leverantörer är en oskiljaktig del av alla våra upphandlingsavtal och binder därför leverantörerna som ingått avtal. Vi förutsätter också att våra avtalspartner kräver att de olika parterna i deras leveranskedja följer principerna för samhällsansvar.

Ett väsentligt brott mot uppförandekoden för leverantörer är grund för att häva avtalet, om leverantören inte åtgärdar problemet i sin verksamhet enligt de korrigerande åtgärder som Forststyrelsen föreslår.

Forststyrelsekoncernens upphandlingsfunktion

Miikkael Kvick

Koncernens Upphandlingschef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Antti Isomäki

Upphandlingexpert

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Jari Rahikainen

Upphandlingexpert

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Lisa Hartikainen

Upphandlingsexpert

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Tarja Kohonen

Upphandlingexpert

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s upphandling

Sonja Päivinen

Resurschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana

Puh. +358408205950

Pekka A Häkkinen

Upphandlingsexpert

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Pertti Sarajärvi

Upphandlingsexpert

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Samperintie 32
98800 Savukoski

Användbara länkar