Forststyrelsens upphandling

Forststyrelsen har förbundit sig till ansvarsfull upphandling. Vi följer upphandlingslagen och beställaransvarslagen samt interna upphandlingsanvisningar.

Forststyrelsen anskaffar de produkter och tjänster som koncernen behöver genom att konkurrensutsätta upphandlingen enligt upphandlingslagen och koncernens egna upphandlingsanvisningar. Upphandlingen har stor betydelse för Forststyrelsens förmåga att sköta sina uppgifter och verksamhetens kostnadsmotsvarighet.

Upphandlingen utgörs av entreprenader, produkter och tjänster som koncernen behöver, såsom drivnings- och transporttjänster, maskinentreprenader samt olika typer av experttjänster och ICT-upphandlingar.

Vi väljer våra samarbetspartner genom konkurrensutsättning med jämlika och genomskådliga kriterier.

Pålitliga avtalspartner är viktiga samarbetspartner för vår verksamhet. Därför är det också ytterst viktigt att våra samarbetspartners verksamhet är ansvarsfull. När vi väljer våra samarbetspartner beaktar vi vårt samhällsansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljörelaterat perspektiv och vi utövar tillsyn över dem regelbundet och systematiskt under hela avtalsperioden.

Uppförandekod för leverantörer

Ansvarsfull upphandling är en del av Forststyrelsens strategiska program för samhällsansvar. Vi vill att Forststyrelsens hela leveranskedja handlar ansvarsfullt och enhetligt samt följer principerna i Forststyrelsens uppförandekod. Därför förutsätter vi att också alla våra leverantörer visar motsvarande engagemang i lagenlig, etisk och ansvarsfull verksamhet.

Bekanta dig med

Forststyrelsens uppförandekod (pdf)

Uppförandekod för leverantörer (pdf)

Med vår uppförandekod för leverantörer engagerar vi Forststyrelsens partner i ansvarsfull och etisk verksamhet. Vi säkerställer också att Forststyrelsens hela avtalskedja handlar ansvarsfullt. Innehållet i uppförandekoden för leverantörer grundar sig på Forststyrelsens egen uppförandekod.

Uppförandekoden för leverantörer är en oskiljaktig del av alla våra upphandlingsavtal och binder därför leverantörerna som ingått avtal. Vi förutsätter också att våra avtalspartner kräver att de olika parterna i deras leveranskedja följer principerna för samhällsansvar.

Ett väsentligt brott mot uppförandekoden för leverantörer är grund för att häva avtalet, om leverantören inte åtgärdar problemet i sin verksamhet enligt de korrigerande åtgärder som Forststyrelsen föreslår.

Forststyrelsekoncernens upphandlingsfunktion

Tuure Marku

Koncernens Upphandlingschef

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
MH Liiketoiminta
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394029

Tarja Kohonen

Upphandlingexpert

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
MH Liiketoiminta
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394108

Outi Tarvainen

Upphandlingexpert

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
MH Liiketoiminta
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396129

Lisa Hartikainen

Upphandlingsexpert

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
MH Liiketoiminta
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394056

Jari Rahikainen

Upphandlingexpert

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
MH Liiketoiminta
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394107

Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s upphandling

Sonja Päivinen

Resurschef

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Satamakatu 3)
87100 Kajaani

Puh. 0206396425

Pekka A Häkkinen

Upphandlingsexpert

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PB 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394141

Juha Laitinen

Upphandlingsexpert

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PB 1058 (Asemakatu 7)
70101 Kuopio

Puh. 0206395530

Pertti Sarajärvi

Upphandlingsexpert

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Hallituskatu 10)
98100 Kemijärvi

Puh. 0206397465

Användbara länkar