Metsähallituksen hankinnat

Metsähallitus on sitoutunut vastuulliseen hankintaan. Noudatamme lakia julkisista hankinnoista, tilaajavastuulakia sekä sisäisiä hankintaohjeita.

Metsähallitus hankkii tuotteita ja palveluita konsernin käyttöön kilpailuttamalla ne hankintalain ja konsernin oman hankintaohjeistuksen mukaisesti. Hankinnoilla on suuri merkitys Metsähallituksen tehtävien hoitamisessa ja toiminnan kustannusvaikuttavuudessa.

Hankinnat ovat konsernin tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluita, kuten puunkorjuu- ja kuljetuspalveluita, koneurakointia sekä monipuolisesti erilaisia asiantuntijapalveluita ja ICT-hankintoja.

Valitsemme sopimuskumppanimme tasapuolisilla ja läpinäkyvillä kriteereillä kilpailutuksen kautta.

Luotettavat sopimuskumppanit ovat toiminnallemme merkityksellinen yhteistyötaho. Siksi myös sopimuskumppanien vastuullinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Otamme huomioon sopimuskumppaneita valitessamme vastuullisuuden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat sekä valvomme niitä säännöllisesti ja järjestelmällisesti koko sopimuskauden ajan.

Toimintatapaohje toimittajille

Vastuullinen hankinta on osa Metsähallituksen strategista vastuullisuusohjelmaa. Haluamme, että Metsähallituksen koko hankintaketju toimii vastuullisesti ja yhtenäisesti Metsähallituksen toimintatapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Tämän vuoksi edellytämme vastaavaa sitoumusta lakien mukaiseen, eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan myös kaikilta toimittajiltamme.

Toimittajien toimintatapaohjeella sitoutamme Metsähallituksen kumppanit vastuulliseen ja eettiseen toimintaan ja varmistamme Metsähallituksen koko sopimusketjun vastuullisuuden. Ohjeen sisältö perustuu Metsähallituksen omaan toimintatapaohjeeseen.

Tutustu!

Metsähallituksen toimintatapaohje (pdf)

Toimittajien toimintatapaohje (pdf)

Toimittajien toimintatapaohje on erottamaton osa kaikkia hankintasopimuksiamme ja siten toimittajia sopimussuhteessa sitova. Edellytämme myös, että sopimuskumppanit vaativat omissa hankintaketjuissaan vastuullisuuden periaatteiden noudattamista.

Toimittajien toimintatapaohjeen merkittävä rikkominen on sopimuksen purkuperuste, jos toimittaja ei korjaa toimintaansa Metsähallituksen esittämien korjaavien toimenpiteiden mukaisesti.

Metsähallituskonsernin hankintatoimi

Miikkael Kvick

Hankintapäällikkö

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394115

Antti Isomäki

Hankinnan erityisasiantuntija

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206395482

Jari Rahikainen

Hankinnan erityisasiantuntija

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394107

Lisa Hartikainen

Hankinnan erityisasiantuntija

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394056

Tarja Kohonen

Hankinnan erityisasiantuntija

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394108

Metsähallitus Metsätalous Oy:n hankinnat

Sonja Päivinen

Resurssipäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Satamakatu 3)
87100 Kajaani

Puh. 0206396425

Pekka A Häkkinen

Hankinnan erityisasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394141

Joona Jaakkola

Hankinnan erityisasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Kauppatie 19 – 21)
93400 Taivalkoski

Puh. 0206396562

Pertti Sarajärvi

Hankinnan erityisasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Samperintie 32)
98800 Savukoski

Puh. 0206397465

Hyödyllisiä linkkejä