Metsähallituksen hankinnat

Metsähallitus on sitoutunut vastuulliseen hankintaan. Noudatamme lakia julkisista hankinnoista, tilaajavastuulakia sekä sisäisiä hankintaohjeita.

Metsähallitus hankkii tuotteita ja palveluita konsernin käyttöön kilpailuttamalla ne hankintalain ja konsernin oman hankintaohjeistuksen mukaisesti. Hankinnoilla on suuri merkitys Metsähallituksen tehtävien hoitamisessa ja toiminnan kustannusvaikuttavuudessa.

Hankinnat ovat konsernin tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluita, kuten puunkorjuu- ja kuljetuspalveluita, koneurakointia sekä monipuolisesti erilaisia asiantuntijapalveluita ja ICT-hankintoja.

Valitsemme sopimuskumppanimme tasapuolisilla ja läpinäkyvillä kriteereillä kilpailutuksen kautta.

Luotettavat sopimuskumppanit ovat toiminnallemme merkityksellinen yhteistyötaho. Siksi myös sopimuskumppanien vastuullinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Otamme huomioon sopimuskumppaneita valitessamme vastuullisuuden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat sekä valvomme niitä säännöllisesti ja järjestelmällisesti koko sopimuskauden ajan.

Toimintatapaohje toimittajille

Vastuullinen hankinta on osa Metsähallituksen strategista vastuullisuusohjelmaa. Haluamme, että Metsähallituksen koko hankintaketju toimii vastuullisesti ja yhtenäisesti Metsähallituksen toimintatapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Tämän vuoksi edellytämme vastaavaa sitoumusta lakien mukaiseen, eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan myös kaikilta toimittajiltamme.

Toimittajien toimintatapaohjeella sitoutamme Metsähallituksen kumppanit vastuulliseen ja eettiseen toimintaan ja varmistamme Metsähallituksen koko sopimusketjun vastuullisuuden. Ohjeen sisältö perustuu Metsähallituksen omaan toimintatapaohjeeseen.

Tutustu!

Metsähallituksen toimintatapaohje (pdf)

Toimittajien toimintatapaohje (pdf)

Toimittajien toimintatapaohje on erottamaton osa kaikkia hankintasopimuksiamme ja siten toimittajia sopimussuhteessa sitova. Edellytämme myös, että sopimuskumppanit vaativat omissa hankintaketjuissaan vastuullisuuden periaatteiden noudattamista.

Toimittajien toimintatapaohjeen merkittävä rikkominen on sopimuksen purkuperuste, jos toimittaja ei korjaa toimintaansa Metsähallituksen esittämien korjaavien toimenpiteiden mukaisesti.

Metsähallituskonsernin hankintatoimi

Tuure Marku

Hankintapäällikkö

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
MH Liiketoiminta
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394029

Tarja Kohonen

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394108

Outi Tarvainen

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
MH Liiketoiminta
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396129

Lisa Hartikainen

Hankinta-Asiantuntija

Konsernitoiminnot
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394056

Jari Rahikainen

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394107

Metsähallitus Metsätalous Oy:n hankinnat

Sonja Päivinen

Resurssipäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Satamakatu 3)
87100 Kajaani

Puh. 0206396425

Pekka A Häkkinen

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394141

Joona Jaakkola

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Kauppatie 19 – 21)
93400 Taivalkoski

Puh. 0206396562

Pertti Sarajärvi

Hankinta-Asiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Hallituskatu 10)
98100 Kemijärvi

Puh. 0206397465

Hyödyllisiä linkkejä