Lapin erämaa-alueet

Erämaa-alueet on perustettu erämaalailla pohjoisimpaan Lappiin vuonna 1991. Ne eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualueita, mutta kuuluvat Suomen Natura 2000 -verkostoon.

Tavoitteena on säilyttää alueiden erämaaluonne, turvata saamelaiskulttuuri ja luontaiselinkeinot sekä kehittää luonnon monipuolista käyttöä ja käytön edellytyksiä.

Erämaa-alueita on 12, ja niiden pinta-ala on yhteensä 14 891 km². Erämaa-alueet ovat Metsähallituksen hoidossa.

Erämaat toimivat lappilaisille merkittävinä virkistyskäytön kohteina ja niiden avulla ylläpidetään lappilaisia eränkäyntiperinteitä ja -kulttuuria.

Toimintaa erämaissa ohjataan Metsähallituksen yhdessä alueen toimijoiden kanssa laatimilla, ympäristöministeriön vahvistamilla hoito- ja käyttösuunnitelmilla.

Teiden rakentaminen ja kaivostoiminta on erämaa-alueilla kielletty muutoin kuin valtioneuvoston luvalla. Erämaa-alueilla ei harjoiteta metsätaloutta.

Lisätietoa