Suojelualueet valtion mailla ja vesillä

Valtion maille perustetut luonnonsuojelualueet kuten kansallispuistot ovat Suomen suojelualuekokonaisuuden ydin. Luonnonsuojelualueet sekä erämaa-alueet ja valtion retkeilyalueet kuuluvat Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon. Valtion maiden suojelualueita täydentävät yksityismaiden luonnonsuojelualueet. Niistäkin monet kuuluvat Suomen Natura 2000 -alueisiin.

Tässä osiossa esitellään perustetut suojelualuetyypit:

  • Luonnonsuojelualueet on perustettu lailla tai asetuksella valtion maalle tai ympäristökeskuksen päätöksellä yksityismaalle.
  • Erämaa-alueet on perustettu erämaalailla valtion maalle Lappiin.
  • Valtion retkeilyalueet on perustettu ulkoilulailla valtion maalle eri puolille Suomea.

Metsähallitus hoitaa hallussaan olevia perustettuja suojelualueita sekä myös luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia ja muita luonnonsuojeluun varattuja alueita suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteiden mukaisesti. Myös Suomen yleiset vedet ovat vuodesta 1995 olleet Metsähallituksen hallinnassa. Suojelualueiden hoidosta vastaa Luontopalvelujen vastuualue.

Lisätietoa