Hyvinvointia luonnosta

Luonto – Suomen suurin liikuntapaikka – on avoinna ympäri vuoden. Kansallispuistot, retkeilyalueet, monikäyttömetsät ja vesialueet palveluineen, tieverkostoineen ja retkeilyrakenteineen tarjoavat loistavat puitteet kalastukseen, metsästykseen ja retkeilyyn. Ne edistävät terveyttä ja tuottavat tuloja paikallistalouteen.

Ekosysteemilähestymistavan ja biotalouden avulla Metsähallitus pyrkii edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnonsuojelua sekä tuottamaan hyvinvointia nykyisille ja tuleville sukupolville. Ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhteensovittaminen on ydintoimintaamme.

Hoidamme metsiämme ja vesiämme monikäyttöperiaatteella. Toimitamme puuta jalostettavaksi ja energiaksi noin 6 miljoonaa kuutiometriä vuosittain.

Aktiivisella maankäytön kehitystoiminnalla pyrimme siihen, että valtion maat ja vedet hyödyttävät mahdollisimman hyvin suomalaista yhteiskuntaa. Valmiiksi kaavoitetuille alueille pystytään rakentamaan ympärivuotista liiketoimintaa, joka hyödyttää paikallista elinkeinoelämää ja lisää alueiden elinvoimaisuutta. Tuulivoima-alueiden kehittämisellä edistämme ilmastotavoitteiden toteutumista.