Linnunpönttöjen ripustaminen valtion monikäyttömetsiin

Pieniä määriä (alle 10 kpl / henkilö tai muu asentava taho) linnun- ja pistiäisten pönttöjä voi asentaa ilman erillistä lupaa.

Asennathan pöntöt seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta ne eivät vahingossa vaurioituisi metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä eikä niistä aiheutuisi haittaa ympäristölle.

  • Asennus ensisijaisesti metsätalouskäytön ulkopuolisille alueille (säästöpuuryhmät, purojen ja muiden vesistöjen rantavyöhykkeet yms. luontokohteet)
  • Kaupallisesti vähäarvoisiin lehtipuihin (pihlaja, haapa, leppä, raita), kuolleisiin ja lahovikaisiin puihin
  • Asentaminen kestävällä metallilangalla (ei nauloilla eikä muovinaruilla)
  • Puun runko on suojattava esim. puukapuloilla siten, etteivät kiinnityslangat uppoa puun kasvaessa rungon sisään
  • Isoille pöllölinnuille soveltuvat pöntöt tulee tapaturmariskin takia sijoittaa riittävän etäälle kulkureiteistä ja muista rakenteista
  • Käyttökelvottomat pöntöt on poistettava, ja tuotava pois maastosta kaikki maatumaton materiaali
  • Metsähallitus ei vastaa, jos pöntöt vahingoittuvat metsätalous- tai muiden töiden yhteydessä.
  • Metsähallituksen monikäyttömetsien sijainti on varmistettava esim. retkikartta.fi tai retkikartta mobile -palveluista (karttataso ”metsätalouden monikäyttömetsät” pois lukien karttataso ”Tutkimus- ja opetusmetsät”, joihin on aina kysyttävä erikseen suostumus)

Suurien pönttömäärien (yli 10 kpl) asentamiseen tulee pyytää Metsähallituksen suostumus.

Miljoona linnunpönttöä – kampanja

Metsähallitus oli vuonna 2017 mukana Ylen Miljoona linnunpönttöä -kampanjassa, jossa tavoitteena oli ripustaa puihin miljoona pönttöä kolopesijöille. Kampanja ylitti komeasti tavoitteensa – runsaassa vuodessa pönttöjä rekisteröitiin yli 1,3 miljoonaa.

Lisätietoa