Govva: Toni Eskelinen

1.3.2021 | Astoáigi luonddus

Rávvagat koronavirusii

Koronavirusa geažil luonddusge lea ágga atnit dorvogaskkaid ja čuovvut earenoamáš giehtahygieniija. Meahciráđđehusa linnjemat ja rávvagat beaiváduvvojit, go almmolaš koronarávvagat šaddet dárkileabbon.

16.2.2021 | Luonddubálvalusat

Dálvevánddardeapmái dušše vuogálaš biergasiiguin ja doarvái buori vásáhusain

Maŋimuš áiggiid vánddardanmokta lea boktán fuola menddo geahppa rusttegiiguin ja váilevaš dáidduiguin vánddardit vuolgán olbmuin, geain eai leat nu olu vásáhusat luonddus lihkadeamis. Dálvevánddardeapmái dárbbaša áibbas earálágan ráhkkaneami ja vásáhusa go bievlan.

26.1.2021 | Astoáigi luonddus

Álbmotmehciin olahusealaskas jahki

Álbmotmehciid galledeaddjimearri lei jagi 2020measta 4 miljon. Luonddus áhpásmuvvan ja ruovtturiikka turisma ledje garrasit lassáneamen koronapandemiija áigge. Koronapandemiija ii goittotge leat okta sivva luonddus áhpásmuvvama lassáneapmái.

10.11.2020 | Áigeguovdilis áššit

Meahciráđđehus álggaha ođđa luondduriggodatplánema sápmelaččaid ruovttuguovllus

16.11.2020 | Biras ja luondu

Meahciráđđehusas lea guovddáš rolla mátkkis čitnaneutrála Suoma guvlui

Veahkehat min dálkkádatprográmmaiguin čitnaneutrálavuođa fáhtema jagi 2035 rádjai go lasihat čitnanjieluid ja -vuorkkáid ja buhtes energiija buvttadeami ja geahpedat min bázahusaideamet.