Govva: Katri Lehtola, Keksi Agency

Áigeguovdilis áššit

Meahcceráđđehusa doaimmaid sápmelaččaid ruovttuguovllus jagiid 2022–2027 stivrejeaddji luondduriggodatplána lea válmmaš

17.11.2021 | Biras ja luondu

Eallinbirrasiid dikšumii eanet beaktilisvuohta

Luondduriggodagaid ávkkástallan lea álo hábmen vuvddiid ja čáziid luonddudili ja váikkuhan seammás daid suodjalanárvvuide, fuođđo- ja guollenáliid eallinbirrasiidda ja eanadahkii. Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat, Vuovdedoallu ja Fuođđobálvalusat divodit dál hedjonan eallinbirrasiid oassin vuođđobarggus sihke lasseruhtadeami vehkiin earálágan prošeavttain ja Helmi-prográmmas.

Biras ja luondu

Meahciráđđehusas lea guovddáš rolla mátkkis čitnaneutrála Suoma guvlui

Veahkehat min dálkkádatprográmmaiguin čitnaneutrálavuođa fáhtema jagi 2035 rádjai go lasihat čitnanjieluid ja -vuorkkáid ja buhtes energiija buvttadeami ja geahpedat min bázahusaideamet.