Muora vuovdin industriijai ja priváhta olbmuide

Min áššehasat leat biobuvtta- ja saháindustriijafitnodagat ja energiija buvttadeaddjit. Mii doaimmahit áššehasaid dárbbuid mielde muora oktiibuot badjel čuođi eará doaimmahanbáikái.

Muorragávpevuohki

  • Materiála- ja energiijamuorra vuvdojuvvo čohkkejuvvon vugiin áššehassii doaimmahemiin.
  • Muorra vuvdojuvvo áššehasaid dárbbuid mielde márkanhattiin. Bálvalanollislašvuođas ja dan sisdoalus sohppojuvvo áššehasa mielde.
  • Earenoamášmuoras ordnejuvvojit čohkkejuvvon fálaldatgilvvut, omd vissirsoagi ja lastaguosa oasis.

Čohkkejuvvon muora vuovdima oktavuođaolbmot

Ossi Miettinen

Asiakkuuspäällikkö

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Juha Laiho

Korjuupäällikkö

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Muora vuovdin priváhta olbmuide

  • Meahciráđđehus vuovdá materiála- ja boaldinmuora priváhta olbmuide ruovttudárbui. Muorra vuvdojuvvo váldoáššis bálstái dahje geaidnogurrii.
  • Buktagat mat leat vuovdimassii: boaldinmuorra, huksenmuorat
  • Vuovdin leat guovlluguovdasaš oktavuođaolbmot. Muorat doaimmahuvvojit dušše Meahciráđđehusa dohkkehan ovdamávssu vuostá.

Guovlluguovdasaš oktavuođaolbmot

Sami Hakala

Háŋkenhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Puistokatu 29
70110 Kuopio

Puh. +358401544076

Esa Härkönen

Erikoissuunnittelija

Metsähallitus
Luonddubálvalusat
PL 8016 Ounasjoentie 6
96101 Rovaniemi

Juha Pyhäjärvi

Háŋkenhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400393781