Muora vuovdin industriijai ja priváhta olbmuide

Min áššehasat leat biobuvtta- ja saháindustriijafitnodagat ja energiija buvttadeaddjit. Mii doaimmahit áššehasaid dárbbuid mielde muora oktiibuot badjel čuođi eará doaimmahanbáikái.

Muorragávpevuohki

  • Materiála- ja energiijamuorra vuvdojuvvo čohkkejuvvon vugiin áššehassii doaimmahemiin.
  • Muorra vuvdojuvvo áššehasaid dárbbuid mielde márkanhattiin. Bálvalanollislašvuođas ja dan sisdoalus sohppojuvvo áššehasa mielde.
  • Earenoamášmuoras ordnejuvvojit čohkkejuvvon fálaldatgilvvut, omd vissirsoagi ja lastaguosa oasis.

Čohkkejuvvon muora vuovdima oktavuođaolbmot

Ossi Miettinen

Asiakkuuspäällikkö

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206396192

Juha Laiho

Korjuupäällikkö

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395555

Muora vuovdin priváhta olbmuide

  • Meahciráđđehus vuovdá materiála- ja boaldinmuora priváhta olbmuide ruovttudárbui. Muorra vuvdojuvvo váldoáššis bálstái dahje geaidnogurrii.
  • Buktagat mat leat vuovdimassii: boaldinmuorra, huksenmuorat
  • Vuovdin leat guovlluguovdasaš oktavuođaolbmot. Muorat doaimmahuvvojit dušše Meahciráđđehusa dohkkehan ovdamávssu vuostá.

Guovlluguovdasaš oktavuođaolbmot

Sami Hakala

Háŋkenhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206395047

Esa Härkönen

Erikoissuunnittelija

Metsähallitus
Luonddubálvalusat
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397436

Juha Pyhäjärvi

Háŋkenhoavda

Metsähallitus
Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397443