Rehketdieđut

Meahciráđđehus gieđahallá dušše rehketčujuhusaide doaimmahuvvon rehkegiid.

Vuosttažettiin min ovttadagat ja fitnodagat váldet vuostá neahttarehkegiid. Jus dus ii leat vejolašvuohta sáddet neahttarehkegiid rehketvuogádagas, fállát nuvttá doaimmaheaddjiid neahttarehketportála (portaalisivu).

Báberrehkegiid galgá sáddet Meahciráđđehusa poastalođáčujuhusaide. Válljedettiin doaimmahanvuohkin báberrehkega, váldet vuhtii, ahte eat vástit poastta juohkinhehttehusain šaddan maŋŋoneamis. Ávžžuhat neahttarehkega maiddái dan dihtii, ahte dat boahtá áigedásis ja stivrejuvvo máksoprosessii almmá ádjáneami.

Buktagiid ja bálvalusaid rehkegiid galgá čujuhit álo diŋgon ovttadaga/fitnodaga rehketčujuhussii. Jus du áššehassan leat máŋga Meahciráđđehusa ovttadaga/fitnodaga, galgá rehkegiid dahkat ovttadagaid mielde. Rehkega vuostáiváldigiettis galgá oidnot rehketčujuhus, vaikke rehket doaimmahuvvo neahttarehkegiin.

Lassin rehkegis galgá leat maiddái álo refereansan diŋgojeaddji addán dieđut, dego diŋgojeaddji namma/fidnonummir. Jus rehket lea doaimmahuvvon váilevaš dahje feaillalaš dieđuid, dat ii sirdojuvvo máksui. Maiddái sohppojuvvon máksináigi ii gola, ovdal go rehket lea doaimmahuvvon rivttes hámis rivttes čujuhussii.

Váldethan vuhtii, ahte Meahciráđđehusa rehketčujuhusat leat oaivvilduvvon dušše rehkegiid gieđahallama várás. Čoahkkinbovdehusat ja áššegirjjit doaimmahuvvojit Meahciráđđehusa registrerenkantuvrii kirjaamo(at)metsa.fi dahje Metsähallitus Kirjaamo, PL 80, 00521 Helsinki.

Oastinrehkegiidda laktásan áššiid bálvalat:

  • šleađgapoasttain: MH_ostolaskut(at)metsa.fi
  • telefovnnain 0206 39 4000 (molssa) / ostolaskupalvelut