Turismabálvalusat lotnolasgeavahanvuvddiin

Meahciráđđehusa lotnolasgeavahanvuovddit heivehit dábálaččat bures turismaatnui. Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os:a soahpamušgeavadat lea njuovžil ja áššit ráđđádallojuvvojit.

Moottorikelkkailijat lumisessa metsässä lähdössä safarille.
Govva: Vastavalo

Lotnolasgeavahanvuvddiin sáhttá dahkat áššiid, mat leat gildojuvvon suodjalanguovlluin, dego ođđa máđijat meahccejohtalusa várás dahje ođđa vuoiŋŋastanbáikkiid aiddo dohko, gosa fitnodatdoalli daid dárbbaša. Vuovdedoallu Os:a soahpamušgeavadat lea njuovžil ja áššit ráđđádallojuvvojit.

Lotnolasgeavahanvuovddit leat maiddái stáhta vánddardanguovllut ja áhpásmuhttinvuovddit. Vánddardanguovlluin leat máŋggabealat vejolašvuođat ja ráhkadusat vánddardeapmái ja eará luonddu áhpásmuhttinatnui. Vánddardanguovlluin hárjehit vuovdedoalu váldimiin vuhtii áhpásmuhttinanu dárbbuid. Áhpásmuhttinvuovddit fas leat vuosttažettiin áhpásmuhttindárkkuhusaide várrejuvvon, dávjá eanadaga dáfus earenoamáš vuovdedoalloguovllut. Daid dikšumis váldo deattuhemiin vuhtii áhpásmuhttinanu dorjon luonddutiippaid seailun.

Luonddus lihkadeapmái ii dárbbaš Suomas eanaeaiggáda lobi. Go lihkadeapmi Meahciráđđehusa lotnolasgeavahanvuovddis lea gávppálaš ulbmiliidda, mii váikkuha vuovdelundui, doaimmas galgá dahkat soahpamuša Vuovdedoallu Os:in. Ná doaibma boahtá Meahciráđđehusa dihtui, dat lea dorvvolaš ja dan sáhttá váldit vuhtii soahpamuša mielde ovdamearkan vuvddiid gieđahallamis. Lassin jus gávppálaš luondduturismma olis ávkkástallat Meahciráđđehusa bajásdoallan vánddardeami bálvalanrusttegiid, doaimmas galgá dahkat soahpamuša Luonddubálvalusaiguin.

Meahccejohtalussii dárbbašuvvo lohpi

On hyvä muistaa, että moottoriajoneuvolla liikkumiseen maastossa tarvitaan aina maanomistajan lupa. Luontomatkailuyrittäjät voivat tehdä myös sopimuksia erilaisista reiteistä (poroajelu-, koiravaljakko-, moottorikelkkailu-, maastopyöräily-, maastomoottoripyöräily- ja maastoautoreitit) ja tukikohdista tai rakennelmista (laavu-, kota- ja rantautumispaikat, kiipeily- ja esterata-alueet, poroaidat).

Reiteistä tehdään käyttöoikeussopimus, jonka kustannukset riippuvat reitin pituudesta ja sijainnista. Toivottavaa on, että yritykset hyödyntävät olemassa olevia reittejä. Tukikohtia ja rakenteita tehtäessä solmitaan käyttöoikeussopimus. Sopimukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Lassedieđut