Matkailupalvelut monikäyttömetsissä

Metsähallituksen monikäyttömetsät sopivat matkailukäyttöön yleensä hyvin. Sopimuskäytäntömme on joustava ja asioista neuvotellaan.

Moottorikelkkailijat lumisessa metsässä lähdössä safarille.
Kuva: Vastavalo

Monikäyttömetsissä voidaan tehdä asioita, jotka ovat suojelualueilla kiellettyjä, kuten uusia uria maastoliikennettä varten tai uusia taukopaikkoja juuri sinne, missä yrittäjä niitä tarvitsee. Sopimuskäytäntömme on joustava ja asioista neuvotellaan.

Monikäyttömetsiä ovat myös valtion retkeilyalueet ja virkistysmetsät. Retkeilyalueilla on monipuoliset mahdollisuudet ja rakenteet retkeilyyn ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön. Retkeilyalueilla harjoitetaan metsätaloutta huomioiden virkistyskäytön tarpeet. Virkistysmetsät taas ovat ensisijaisesti virkistystarkoituksiin varattuja, usein maisemallisesti erikoisia metsätalousalueita. Niiden hoidossa otetaan korostetusti huomioon virkistyskäyttöä tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.

Luonnossa liikkumiseen ei tarvita Suomessa maanomistajan lupaa. Kun liikkuminen Metsähallituksen monikäyttömetsissä on osa kaupallista luontomatkailua, joka vaikuttaa metsäluontoon, toiminnasta on kuitenkin tehtävä sopimus Metsätalous Kiinteistökehityksen kanssa. Näin toiminta tulee Metsähallituksen tietoon, se on turvallista ja se voidaan ottaa huomioon sopimuksen mukaan esimerkiksi metsien käsittelyssä. Lisäksi mikäli kaupallisen luontomatkailun yhteydessä hyödynnetään Metsähallituksen ylläpitämää retkeilyn palveluvarustusta, toiminnasta on tehtävä sopimus Luontopalvelujen kanssa.

Maastoliikenteeseen tarvitaan lupa

On hyvä muistaa, että moottoriajoneuvolla liikkumiseen maastossa tarvitaan aina maanomistajan lupa. Luontomatkailuyrittäjät voivat tehdä myös sopimuksia erilaisista reiteistä (poroajelu-, koiravaljakko-, moottorikelkkailu-, maastopyöräily-, maastomoottoripyöräily- ja maastoautoreitit) ja tukikohdista tai rakennelmista (laavu-, kota- ja rantautumispaikat, kiipeily- ja esterata-alueet, poroaidat).

Reiteistä tehdään käyttöoikeussopimus, jonka kustannukset riippuvat reitin pituudesta ja sijainnista. Toivottavaa on, että yritykset hyödyntävät olemassa olevia reittejä. Tukikohtia ja rakenteita tehtäessä solmitaan käyttöoikeussopimus. Sopimukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoa