Kehittämis- ja tutkimusyhteistyö hyödyttää monia

Hoidamme, käytämme ja suojelemme kolmasosaa Suomen maa- ja vesialueista. Tehtävämme hoitamiseksi tarvitsemme jatkuvasti uutta, ajantasaista tutkimustietoa luonnonvaroista, minkä vuoksi teemme säännöllistä tutkimusyhteistyötä erityisesti Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Myös yliopistot, ammattikorkeakoulut, Metsäteho oy ja kansainväliset organisaatiot ovat tärkeitä tutkimusyhteistyökumppaneita. Arvokasta lajistotietoa ja -havaintoja saamme yksityisiltä, asiantuntevilta harrastajilta.

Valtion laajat maa- ja vesialueet tarjoavat yhteistyötahoille myös hyvän tutkimuskohteen. Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksella on valtion mailla pysyviä tutkimusmetsiä, mutta tutkimusta tehdään paljon myös muualla, aina tilanteen mukaan. Vanhojen kumppanuuksien lisäksi Metsähallitus on avoin uudelle tutkimusyhteistyölle.

Tutkimuslupien ja -kohteiden lisäksi Metsähallitus tarjoaa kumppaneille tukea: sparrausta, kommentointia ja uusia ideoita.

Pitkäjänteistä kehitystyötä kumppanien kanssa

Metsähallituksessa kehittämis- ja tutkimusyhteistyö toteutuu käytännössä pitkäjänteisten hankkeiden ja projektien kautta. Ideana on, että yhteistyökumppanina toimiva tutkimuslaitos tuottaa tutkimustietoa ja Metsähallitus vie sitä käytäntöön. Laajoissa projekteissa voi olla myös useampia yhteistyötahoja.

Yhteisten hankkeiden ja projektien aihekirjo on laaja: ne koskevat esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä, kulttuuriperintöä, luonnonsuojelua, luontomatkailua, retkeilyä, metsätaloutta, rakentamista sekä terveyttä ja hyvinvointia.

Metsähallituksen projektisalkuissa pyörii jatkuvasti useita kymmeniä tutkimus- ja kehittämisprojekteja, joiden rahoitus tulee pääsääntöisesti Metsähallitukselta itseltään, yhteistyökumppanien vastatessa omista kuluistaan. Esimerkiksi Metsähallitus Metsätalous Oy tutkii ja kehittää mm. digitalisaation hyödyntämistä, puukuljetusten logistiikkaa ja metsänhoitomenetelmien monipuolistamista.

Metsähallitus Luontopalvelut osallistuu vuosittain noin sataan hankkeeseen. Etenkin luonnonsuojeluun ja luontomatkailuun liittyvissä hankkeissa hyödynnetään Euroopan unionin rahoitusta. Muita hankerahoittajia ovat mm. ELY-keskus, kunnat, maakunnat ja ministeriöt sekä Metsähallitus itse. Hankkeista suurimmat ovat EU:n LIFE-rahaston hankkeet.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa 

Oppilaitosyhteistyötä tehdään sekä sopimusperusteisesti että vapaamuotoisesti. Metsäoppilaitosten opiskelijat käyttävät Metsähallituksen tiettyjä metsäalueita opetusmetsinä. Metsähallituksen asiantuntijat käyvät luennoimassa oppilaitoksissa, ja opiskelijat käyvät Metsähallituksen vieraina. Oppilaitokset osallistuvat myös Metsähallituksen kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. 

Lisäksi vuosittain kymmenet opiskelijat tekevät meillä opintoihinsa kuuluvan harjoittelun.