Ihminen

Metsähallitus kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä varmistaa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen toiminnan ja kohtelun niin henkilöstön, asiakkaiden, kumppaneiden kuin sidosryhmien osalta. Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet (UNGP) ovat yksi vastuullisuuspolitiikan keskeisistä elementeistä.

Edistämme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Metsähallituksen monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteillä tavoittelemme sekä yhä monimuotoisempaa työyhteisöä, jossa jokainen voi olla töissä oma yksilöllinen itsensä että poistamme syrjintää niin työnantajatoiminnassa kuin palveluissa, jotka on suunnattu asiakkaille, kumppaneille, kansalaisille ja sidosryhmille. Suunnitelmassa linjataan myös toimet saamelaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Vaalimme työyhteisön monimuotoisuutta ja tarjoamme yhdenvertaisia palveluja sekä toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti.

Monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Metsähallituksen monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023–2026

Suunnitelman avulla varmistamme, että Metsähallituksen toiminnassa toteutuvat myös vastuullisuuspolitiikan linjaukset kansainvälisistä vastuullisuuden ohjeista ja periaatteista, kuten YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelmasta (Agenda 2030) ja YK:n yrityksiä sekä ihmisoikeuksia koskevista periaatteista.

Tutustu vastuullisuuspolitiikkaamme >>

YK: kestävän kehityksen tavoitteet

Voimme toiminnallamme ihmiset-painopistealueella vaikuttaa erityisesti tavoitteisiin 5: sukupuolten tasa-arvo ja 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.​

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet numero 5 sukupuoltan tasa-arvo ja numero 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Tutustu!

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Metsähallituksessa työskentelevien ammattilaisten osaaminen ja hyvinvointi ovat keskeisiä tekijöitä menestymisessämme. Meillä autetaan urapolun suunnittelussa ja tarjotaan mahdollisuuksia kehittyä.

Saamelaiskulttuurin turvaaminen

Sovitamme hallinnassamme olevien luonnonvarojen hoidon, käytön ja suojelun saamelaisten kotiseutualueella yhteen siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan.