Kuva: Mikko Törmänen/Keksi Agency

Metsähallitus inventoi valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät 2024-2025

Inventoinnin tarkoituksena on tunnistaa ja suojella EU-komission määritelmän sekä kansallisten kriteerien mukaiset vanhat ja luonnontilaiset metsät. Maastoinventoinnit on aloitettu. Löydetyt kansalliset kriteerit täyttävät kohteet on tarkoitus suojella luonnonsuojelualueina tai osana Metsähallituksen alue-ekologista verkostoa.

Kestävää tulevaisuutta yhteensovittaen

Kansainvälinen arviointi: Suomen luonnonsuojelualueiden hoito korkeatasoista mutta tehostettavaa löytyy

Raportin mukaan suojelualuejärjestelmä on hyvin toimiva, mutta monet lajit ovat uhanalaisia, ilmastonmuutokseen uhat lisääntyvät ja hoitoon käytettävissä olevat resurssit ovat heikkenemässä. Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitama suojelualuekokonaisuus on erityisen tärkeässä roolissa siinä, että Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen saadaan pysäytettyä.

Monikäyttömetsissä esiintyvää uhanalaislajistoa kartoitettiin isossa hankkeessa ympäri Suomen

Valtion monikäyttömetsien lajistoa kartoitettiin 230 kohteella vuosina 2022–2023.
Kartoitushankkeen tavoitteena oli saada parempi kokonaiskuva monikäyttömetsissä esiintyvästä lajistosta. Lajistokartoitusprojektille myönnettiin Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinto.

Metsähallituksen pääkonttori on muuttanut Pasilan virastokeskukseen

Metsähallituksen Vantaan Tikkurilan toimipiste muutti maaliskuun puolivälissä Senaatti-kiinteistöjen omistamaan Pasilan virastokeskukseen osoitteeseen Opastinsilta 12. Etätyöskentelyn ja hybridityöskentelyn lisääntyessä toimistotilojen tarve on merkittävästi vähentynyt, ja Metsähallitus sopeuttaa toimitilojaan työskentelytapoja vastaaviksi.

Merituulivoima

Metsähallitus käynnistää kahden merituulivoimahankkeen kilpailutuksen

Edith-hanke sijaitsee Närpiöön kuuluvalla merialueella ja Ebba-hanke Pyhäjoen ja Raahen edustan merialueilla. Kunnat ovat hyväksyneet hankkeiden kaavoitusaloitteet ja Metsähallituksen käynnistämät hankkeiden esiselvitykset etenevät.