Kuva: Katri Lehtola/Keksi Agency (Hossa)

Metsähallituksen pääkonttori muuttaa Pasilan virastokeskukseen

Metsähallituksen Vantaan Tikkurilan toimipiste muuttaa maaliskuun puolivälissä Senaatti-kiinteistöjen omistamaan Pasilan virastokeskukseen osoitteeseen Opastinsilta 12. Etätyöskentelyn ja hybridityöskentelyn lisääntyessä toimistotilojen tarve on merkittävästi vähentynyt, ja Metsähallitus sopeuttaa toimitilojaan työskentelytapoja vastaaviksi.

Ylä-Lapin luonnon kartoitus: tunturiluonto kärsii suojelusta huolimatta

Kaukokartoitushankkeen tulosten mukaan yli puolet tunturikoivikoista sekä puuttomista tunturikankaista on nykytilaltaan eriasteisesti heikentyneitä. Keskeisimmät syyt tilanteelle ovat ilmastonmuutos ja porolaidunnus sekä niiden yhteisvaikutukset.

Luonnonvarasuunnittelu

Ensimmäinen merialueen luonnonvarasuunnitelma on valmis

Luonnonvarasuunnittelu täydentää Suomen valtakunnallista merialuesuunnittelua Metsähallituksen hallinnoimien alueiden osalta. Luonnonvarasuunnittelun ydin on yhteistyö, jossa eri sidosryhmät tuovat esille omia näkemyksiään ja sovittavat niitä yhteen.

Ilmastonmuutos

Suomi sai EU:lta merkittävän rahoituksen ilmastoratkaisuja vauhdittavalle hankkeelle – Metsähallitus mukana

ACE-hankkeen tehtävänä on tukea Suomea EU:n ilmastovelvoitteiden hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Hankkeessa toteutetaan erilaisia pilotteja ja investointeja. Metsähallituksen tavoitteena on puunkorjuun ja -kuljetuksen päästöjen vähentäminen. Vuodesta 2022 lähtien tehtyjen kokeilujen tulokset ovat olleet lupaavia. Tarkoituksena on mm. kasvattaa biokaasuautojen määrää lähivuosina.

Merituulivoima

Metsähallitus käynnistää kahden merituulivoimahankkeen kilpailutuksen

Edith-hanke sijaitsee Närpiöön kuuluvalla merialueella ja Ebba-hanke Pyhäjoen ja Raahen edustan merialueilla. Kunnat ovat hyväksyneet hankkeiden kaavoitusaloitteet ja Metsähallituksen käynnistämät hankkeiden esiselvitykset etenevät.

Hankkeet

Suomen kaikkien aikojen suurin EU-rahoitteinen LIFE-luontohanke käynnistyy: uusia ja vaikuttavampia tapoja luontokadon torjuntaan

Kahdeksanvuotinen Priodiversity LIFE -hanke toteuttaa mm. laajoja ennallistamis- luonnonhoitotöitä 50 miljoonan euron rahoituksellaan, josta 30 miljoonaa on EU:n osuutta.