Luonto ja terveys

Luonto on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde. Valtion maat ja vesistöt tarjoavat elämyksiä kaiken ikäisille kautta maan. Metsähallitus kumppaneineen edistää luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutuksia ja tarjoaa hyviä palveluja kuten reittejä, taukopaikkoja, opasteita, karttoja ja tietoa Suomen upeimmista luontokohteista.

Luonto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin tutkitusti ainakin kolmen väylän kautta:

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa: Luonto houkuttelee liikkumaan. Liikumme luonnossa huomaamattamme reippaammin kuin sisätiloissa, vaikka liikunta tuntuu kevyemmältä.

Luonto liikuttaa -video (youtube.com)

Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä: Keskittymiskyky paranee, ja syke ja verenpaine voivat madaltua.

Luonto elvyttää -video (youtube.com)

Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä: Suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin, ja mielialamme kohenee hyvin nopeasti.

Luonto yhdistää -video (youtube.com)

Lyhytkin luontoilu vaikuttaa. Viidessä minuutissa luonnon helmassa mieliala kohenee, ja 15–20 minuutissa elinvoimaisuus lisääntyy ja verenpaine laskee. On myös arvioitu, että jos viettää kaupungin viheralueilla vähintään viisi tuntia kuukaudessa tai vierailee kaksi, kolme kertaa kuukaudessa kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla, henkinen hyvinvointi paranee merkittävästi. Luontoliikunta on hyvä ratkaisu kansanterveyden ongelmiin, joita ovat esimerkiksi liikunnan vähentyminen, istuva elämäntapa ja lihavuuden yleistyminen sekä näihin kytkeytyvät riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyshäiriöihin sekä tyypin 2 diabetekseen.

Luontoliikunta kohentaa kansanterveyttä tasa-arvoisesti

Kansallispuistot ja muut luontokohteet sekä monikäyttömetsät ovat yhdenvertainen ja edullinen liikuntapaikka kaikille. Reittejä riittää tuhansien kilometrien verran, ja osa niistä sopii myös pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa kuljettaviksi. Luonnossa voi liikkua myös vaikka kiipeillen, pyöräillen, meloen tai suksilla tai lähteä kalaan tai metsästämään. Metsähallituksen verkkopalvelut ja luontokeskusten henkilökunta auttavat retken suunnittelussa.

Vapaaehtoistoiminta on mainio tapa saada terveyshyötyjä luonnosta mukavassa seurassa ja antaa samalla oma panoksensa Suomen luonnon hyvinvoinnille.

Kalastus- ja metsästyskohteita on valtion alueilla tarjolla monipuolisesti ja eräretkillä tulee liikuttua kymmeniä kilometrejä.

Kansallispuistojen terveyshyötyjä

Kansallispuistot ovat merkittävä liikuntapaikka suomalaisille: retkillä patikoidaan, pyöräillään, melotaan ja hiihdetään pitkiä matkoja. Lyhytkin käynti virkistää mieltä. Metsähallituksen selvityksien mukaan elinvoimaisuus ja onnellisuus kohenevat retkillä Suomen kansallispuistoihin ja muihin laadukkaisiin luontokohteisiin.

Metsähallitus on vastuutahona tai kumppanina myös useissa luonnon hyvnvointivaikutuksiin liittyvissä hankkeissa kansallispuistoissa ja niiden lähialueilla.

Kalastuksen ja metsästyksen terveyshyötyjä

Sekä metsästäjät että kalastajat kokevat fyysisen ja psyykkisen vointinsa kasvavan luonnossa, ja myös sosiaalinen hyvinvointi kohenee.

Valtion maat tarjoavat erämahdollisuuksia niillekin, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta esimerkiksi metsästää. Lupametsästyksen ja -kalastuksen lisäksi valtion mailla harrastetaan eränkäyntiä yleis- ja erityisoikeuksin. Esimerkiksi pohjoisessa Suomessa paikallisilla on vapaa metsästysoikeus kotikuntansa valtion alueilla.

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen -toimintaohjelma

”Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen” on vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma , jolla Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut yhteistyössä kumppaneiden kanssa kannustavat ihmisiä lähtemään rohkeasti luontoon – niin lähiluontoon kuin kansallispuistoihin.

Päämääränä on, että suomalaisten terveys ja hyvinvointi kohenevat monimuotoisen luonnon keskellä.

Lisätietoa