Viisi lumikenkäilijää seisoo korkean vaaran rinteellä katsomassa lumista maisemaa.
Syötteen kansallispuistossa. Kuva: Heikki Ketola / Vastavalo.

Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen toimintaohjelma 2017–2025

Tietomme luonnon ja luonnossa liikkumisen hyödyistä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on lisääntynyt valtavasti viime vuosien aikana. Luonto vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin erittäin myönteisesti. Kävijätutkimukset ja saamamme palaute tukevat tätä ymmärrystä – kävijät kokevat luontoretkillään monipuolisia terveyshyötyjä.

Toimintaohjelma-julkaisun kansi. Mäntymetsää. Kuvan päällä on teksti Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen.Yhteisenä tavoitteenamme on innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja pidempään. Luonnossa liikkuminen aktivoi ihmisiä ja edistää terveyttä, iästä ja kunnosta riippumatta.

”Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen” on vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma , jolla Metsähallitus vastaa tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Ohjelman päämääränä on, että suomalaisten terveys ja hyvinvointi kohenevat monimuotoisesta luonnosta. Suomalaiset ovat aktiivista ulkoilukansaa, jolle luonto on olennainen osa arkea ja vapaa-aikaa. Ohjelman myötä ihmisten sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi lisääntyy monimuotoisen luonnon ja vireän luontosuhteen myötä.

Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen rooli on

  • monimuotoisen luonnon vaalija
  • laadukkaiden palvelujen tuottaja lähivirkistyksen, matkailun ja eräilyn tarpeisiin
  • luontoon innostaja ja luontosuhteen vahvistaja
  • aktiivinen kehittäjä ja kumppani sekä yhteistyön koordinaattori

Ohjelma on jaettu kolmeen teemaan:

  1. Lähiluonnosta kansallispuistoihin
  2. Rohkeasti luontoon
  3. Viestinnällä ja yhteistyöllä tuloksiin

Luonto tekee meille hyvää ja kannustamme kaikkia rohkeasti luontoon – lähiluonnosta kansallispuistoihin!

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa

Virkistyskäytön erityisasiantuntija Sanna-Kaisa Rautio
Metsähallitus, Luontopalvelut
puh. 0206395009
sanna-kaisa.rautio@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 1.12.2023