Pohjoisimman Lapin paikkakuntalaisten oikeudet ja luvat

Tällä sivulla kerrotaan Ylä-Lapin alueen eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien asukkaiden oikeuksista ja luvista eräisiin toimintoihin Metsähallituksen alueilla. Tarkoituksena on ohjeistaa ja sujuvoittaa asioimista.

Kalastusluvat paikallisille

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaiset voivat hankkia kotikuntansa alueelle maksuttoman kalastusluvan, joka on voimassa kiintiökauden (2023-2025). Lupa oikeuttaa vapa- ja pyydyskalastukseen valtion vesialueilla lohen tai taimenen nousualueita lukuun ottamatta.

Lohi- ja taimenvesiin em. kuntalaiset voivat hankkia omakustannehintaisen kausiluvan (jokiluvan). Lupa oikeuttaa viehekalastukseen niillä valtion vesialueilla, jotka ovat lohen tai taimenen nousualueita. Kausiluvan hinta on määritelty maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksessa. Alle 18-vuotiaan kausilupa on maksuton. Lupia ei ole kiintiöity eli luvan saavat halutessaan kaikki paikalliset.

Maksuttoman kalastusluvan ja maksullisen kausiluvan (jokiluvan) voi hankkia Metsähallituksen Ylä-Lapin palvelupisteistä (lupia ei toistaiseksi ole saatavilla Eräluvat-verkkokaupasta):

Jokilupien tarkemmat myyntiedot, lupa-alueiden kartat ja sekä lupaehdot löydät Eräluvat.fi-sivustolta:

Koltta-alueella asuvilla kolttasaamelaisilla on oikeus harjoittaa kalastusta maksutta koltta-alueen vesissä. Koltta-alueeseen kuuluvat Sevettijärvi–Näätämö ja Nellim–Keväjärvi-kyläalueet Inarin kunnassa.

Koltta-alueen kalavesien käytössä ja hoidossa Metsähallitus tekee tiivistä yhteistyötä Kolttien kyläkokouksen kanssa. 

Verkkokalastus

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen verkkokalastuksesta saa lisätietoa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Maastoliikenne valtion mailla

Lumipeitteisen ajan maastoliikennelupa oman kotikunnan alueelle on aina maksuton. Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella vakituisesti asuville lupa myönnetään pitkäkestoisena (kiintiökausi 2023-2025) ja luvan saa myös merkittyjen urien ulkopuolelle.

Luonnonsuojelualueille ei myönnetä maastoliikennelupia vapaa-ajan kelkkailuun pääsääntöisesti lainkaan.

Kesäaikainen maastoliikenne on pääsääntöisesti kiellettyä herkän luonnon kulumisen vuoksi. Se on sallittu vain erityisen painavasta syystä ja lupia myönnetään luonnonhyödyntämistehtäviin kuntakohtaisin rajoituksin erikseen sovituille maastourille.

Jos haet maastoliikennelupaa erityisperusteella, lisätietoja saat lähimmästä Metsähallituksen asiakaspalvelupisteestä:

Perinteisen luonnonkäytön lupa

Lupa voidaan myöntää sellaiselle ulkopaikkakunnalle muuttaneelle henkilölle, joka on syntynyt ja varttunut Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa, tai on muualla syntynyt, mutta varttunut Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa, ja jonka side suvun perinteisille luonnonkäyttöön alueille kunnassa on säilynyt.

Lisätietoja alueen luontokeskuksilta:

Safariyrittäjien lupa

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjinä toimivat safariyrittäjät saavat tietoa heitä koskevista maastoliikennelupakäytännöistä ja hinnoittelusta ottamalla yhteyttä lähimpään Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen:

Metsästys

Metsästyslain 8. pykälän mukaan pohjoissuomalaiset metsästäjät saavat metsästää ilmaiseksi omassa kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla. 

Kotikunnan määrää henkilön tosiasiallinen asuinpaikka. Metsästäjän kotikunta ei siis välttämättä muutu, vaikka hän itse ilmoittaisi osoitteensa kakkosasuntoonsa, jos hän kuitenkin tosiasiallisesti asuu muualla.

Metsähallitus arvioi aina ensin, kuinka laajaa paikallisten metsästys on, ennen kuin se päättää metsästyslupien myynnistä ulkopaikkakuntalaisille.

Riekon ansapyynti on mahdollista Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnan alueella asuville. Lain mukaan myös tämä pyynti vaatii metsästyskortin.

Lisätietoja metsästyksestä:

Luonnontuotelupa Ylä-Lapin metsätalousalueella

Metsähallituksen metsätalousalueilla Enontekiön ja Inarin kunnissa myydään tietyjä tuotteita, kuten puuta, pahkoja tai kiviä, Ylä-Lapin luonnontuoteluvalla. Tämä lupa on kehitetty erityisesti paikallisten asukkaiden sekä lomamökin alueella omistavien tarpeisiin. Luvalla voi hankkia tuotteita vain omaan käyttöön.

Luontaisaluelupa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa

Metsähallituksen luontaistalousalueilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa myydään tiettyjä tuotteita, kuten puita tai kiviä, luontaisalueluvalla. Luontaisaluelupa on kehitetty erityisesti paikallisten asukkaiden sekä lomamökin Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnan alueella omistavien tarpeisiin. Luvalla voi hankkia tuotteita vain omaan käyttöön.