Joukhaisselän tuulivoimapuisto

Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy ovat kehittäneet tuulivoimapuiston Sodankylän kunnassa sijaitsevan Joukhaisselän alueelle. Joukhaisselkä sijaitsee 17 kilometriä kunnan keskustasta lounaaseen. Tuulipuisto koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta, niiden perustuksista, voimaloiden välisistä liittymäteistä, sähköasemasta sekä sähköverkkoon liittymisen mahdollistavasta voimajohdosta.

  • Avaa kartta (Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palveluun)

Hankkeessa tehtiin ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) sekä osayleiskaava, jonka perusteella hankkeelle myönnettiin rakennuslupa kesällä 2013. Fortum ja Metsähallitus myivät Joukhaisselän tuulivoimahankkeen englantilaisen Impax Asset Management -sijoitusyhtiön hallinnoimalle Impax New Energy II Fund -rahastolle, joka vastasi hankkeen rakentamisesta.

Informaatiografiikkaa Joukhaisselän tuulivoimapuistohankkeen prosessista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Osayleiskaavaehdotus (marraskuu 2012)

YVA-selostus, yhteysviranomaisen lausunto (elokuu 2012)

YVA-selostus (kesäkuu 2012)

YVA-ohjelma, yhteysviranomaisen lausunto

YVA-ohjelma (huhtikuu 2012)