Metsähallituksen toimintatapaohje

Metsähallituksen toimintatapaohje sisältää keskeiset vastuullisen ja eettisen toiminnan periaatteemme, joihin olemme vahvasti sitoutuneet ja joita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Pitkospuut kulkevat sumuisen suometsän keskellä.
Kuva: Kari Leo

Tutustu!

Metsähallituksen toimintatapaohje (pdf)
Ohjeessa kerrotaan Metsähallituksen keskeiset vastuullisen ja eettisen toiminnan periaatteet.

Metsähallituksen toimintatapaohje toimittajille (pdf)
Toimintatapaohje toimittajille sisältää palvelujen- ja tavarantoimittajille asetetut vastuullisen ja eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset.

Metsähallituksen ilmoituskanava (report.whitleb.com/fi)
Ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa Metsähallituksen toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä.

Vastuullisuus Metsähallituksessa
Vastuullisuus ohjaa kaikkea Metsähallituksen toimintaa.

Toimintatapaohje perustuu arvoihimme – tuloksellisuuteen, merkityksellisyyteen ja huolenpitoon – ja se kertoo, miten strategiassa määriteltyjä päämääriä tavoitellaan eettisesti.

Toimintatapaohjeeseen on koottu yhteinen käsityksemme vastuullisesta ja eettisestä toimintatavasta Metsähallituksessa. Ohjeen tarkoitus onkin kertoa metsähallituslaisille, mikä on erilaisissa tilanteissa oikea tapa toimia.

Julkisesti esillä oleva toimintatapaohje osoittaa myös sidosryhmillemme, että olemme luotettava kumppani. Se kertoo, että lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi toimintamme on eettistä.

Tavoitteenamme on jatkuva kehitys 

Toimintatapaohje on jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka edellyttää ja edistää avointa ja läpinäkyvää organisaatiokulttuuria Metsähallituksessa. Käymme jatkuvaa keskustelua eettisestä ja vastuullisesta toiminnasta; jokaisella työntekijällä on mahdollisuus olla mukana yhteisten, oikeiden toimintatapojen määrittämisessä ja kehittämisessä sisäisen keskustelukanavan kautta.

Haluamme tehdä kehitysehdotuksista ja poikkeamista ilmoittamisen helpoksi.

Ilmoita toimintaamme liittyvästä väärinkäytösepäilystä 

Jokaisella on mahdollisuus ilmoittaa toimintaamme liittyvästä väärinkäytösepäilystä – kaikesta, mikä ei noudata Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen koottua vastuullista ja eettistä toimintatapaa.

Toimintatapaohjeen mukaisen toimintamme varmistamiseksi tarjoamme kaikkien käyttöön ilmoituskanavan, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai nimettömästi. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.