Valtion suojelualueiden biotooppikuviot

Biotooppikuviot -aineisto

Metsähallituksen Luontopalvelut on tuottanut avoimen aineiston, joka sisältää valtion suojelualueilla ja suojelutarkoituksiin varatuilla alueilla sijaitsevien biotooppikuvioiden paikka- ja ominaisuustiedot lukuun ottamatta merialueiden tietoja. Yksityisten suojelualueiden tiedot eivät sisälly aineistoon.

Valtion suojelualueiden biotooppikuviot -aineisto on kuvattu tietotuoteselosteessa. Aineiston jakelu tapahtuu avoimen rajapinnan kautta, rajapintojen osoitteet on esitetty tietotuoteselosteessa.