Biotopfigurer i statens skyddsområden

Materialet Biotopfigurer

Biotopfigurer i statens skyddsområden (paikkatietohakemisto.fi)

Dataproduktbeskrivning (pdf, på finska)

Forststyrelsens Naturtjänster har producerat öppet material i vilket ingår geografisk information och uppgifter om egenskaper för biotopfigurer i statens skyddsområden och områden som är avsedda för skyddsändmål, med undantag av uppgifter om havsområdena. Uppgifter som privata skyddsområden ingår inte i materialet.  

Materialet som handlar om biotopfigurer i statens skyddsområden beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. Materialet distribueras via ett öppet gränssnitt, gränssnittets adresser finns i dataproduktbeskrivningen.