Finlands natur behöver frivilliga

Att röra på sig i och njuta av naturen i kombination med kollektivt och betydelsefullt frivilligarbete är en upplevelse som lockar allt flera finländare.

Nationalparker och andra skyddsområden erbjuder fantastiska möjligheter till frivilligverksamhet för alla – allt från enskilda medborgare till organisationer och företag.

Typiska frivilligaktiviteter är exempelvis talkoläger där deltagarna vårdar kulturlandskap, artobservationer och skydd av arter, iståndsättning av gamla byggnader, vildmarksfadderuppgifter samt arbete med att vårda vilt- och fiskbestånd.  

Frivilligarbetet är av stor betydelse för den finländska naturen.

Nationalparkerna och skyddsområdena letar hela tiden efter nya idéer till frivilligverksamhet och personer som vill förverkliga dem.

Läs mer om frivilligverksamhet för naturen och kulturarvet: utinaturen.fi/frivilligverksamhet.