Suomen luonto tarvitsee vapaaehtoisia

Luonnossa liikkuminen ja luonnosta nauttiminen yhdistettynä yhteisölliseen ja merkitykselliseen vapaaehtoistyöhön on elämys, joka houkuttaa yhä useampia.

Kansallispuistot ja suojelualueet tarjoavat upeita vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia jokaiselle, aina yksityisistä kansalaisista järjestöihin ja yrityksiin.

Tyypillistä vapaaehtoistoimintaa ovat esimerkiksi perinnemaiseman hoitotalkooleirit, lajien havainnointiin ja -suojeluun liittyvät tehtävät, arvokkaiden vanhojen rakennusten kunnostaminen, eräkummina toimiminen sekä riista- ja kalakantojen hoitamiseen liittyvä työ.

Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys Suomen luonnolle.

Kansallispuistoille ja suojelualueille etsitään koko ajan uusia vapaaehtoistoimintaideoita ja toteuttajia.

Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta luonnon ja kulttuuriperinnön hyväksi: luontoonf.i/vapaaehtoistoiminta.