Tarkoitus ja arvot

Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien.

Metsäinen salmi kulkee ison järvenselän poikki.
Kuva: Markus Sirkka

Metsähallitus on

  • valtion maa- ja vesialueet, niiden eläimet, kasvit ja luonnonvarat.
  • taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden summa.
  • näkökulmina ihminen, luonto ja yhteiskunta.

Työmme on tärkeää

  • koska meillä on jotakin arvokasta, jota pitää käyttää ja hoitaa, ettei se menetä arvoaan. Se voi olla myös Metsähallituksen osaamista, verkostoja, arvoketjuja tai tulevaisuuden mahdollisuuksia.
  • koska työmme on kasvattamista, lisäämistä ja monipuolistamista. Ei vain säilyttämistä.

Meitä ohjaa

  • erilaisista näkemyksistä ja mielipiteistä yhteensovittaen syntyvä näkemys maa- ja vesialueiden käytöstä ja hoidosta.
  • vastuullisuus, joka on strategista ja ohjaa kaikkea Metsähallituksen johtamista, toimintaa ja kehittämistä.
  • ihmistä isompi aikajänne, luonnon kokoinen. Ikuinen.

Työmme tärkeimmät arvot

MERKITYKSELLISYYS. Teemme merkityksellistä työtä koko Suomen, suomalaisen yhteiskunnan ja luonnon hyväksi. Tämä on voima, joka auttaa sovittamaan yhteen monenlaisia ja välillä ristiriitaisiakin toiveita ja tavoitteita.

HUOLENPITO. Työskentelemme luonnonvarojen vastuullisen käytön ja hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön puolesta. Asiakkaat, kumppanit ja työkaverit ovat meille tärkeitä.

TULOKSELLISUUS. Työmme tuottaa tulosta. Tekemämme tulos on sekä aineetonta että aineellista hyötyä, jota saadaan valtion maa- ja vesialueilta kestävästi yli sukupolvien.