Merituulivoimahanke Edith, Närpiö

Kesäkuun 2023 alussa ilmoitimme Närpiön edustan avomerialueelle suunnitellun merituulivoimahankkeen etenemisestä. Alueelle on suunnitteilla arviolta 1600 MW:n kapasiteetin tuulivoimahanke.

Hankelaue sijaitsee Närpiön kunnan edustalla yleisvesialueeella.
Hanke sijaitsee Närpiön edustalla yleisvesialueella.

Projektin kuulumisia

Yleisötilaisuus Närpiössä 30.11.2023

Edith-merituulivoimahankkeen ensimmäiseen yleisötilaisuuteen Närpiöön tuli mukavasti osallistujia. Oli hienoa esitellä hanketta, tavata paikallisia asukkaita ja kuulla heidän näkemyksiään.

Mukana oli viitisenkymmentä asukasta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen edustus sekä kaupunginjohtaja Mikaela Björklund ja kaavoitusinsinööri Malin Haka.

Vieraita keskusteluttivat mm. hankekumppanin valinta, sähkönsiirto, vaikutukset kalastukseen ja maisemaan sekä voimaloiden perustamistavat. Myös osallistumismahdollisuudet sekä taloudelliset vaikutukset paikallisesti ja kansallisesti olivat esillä.

Toteutuessaan merituulivoimahanke on valmis 2030-luvulla. Nyt olemme vasta alkuvaiheen suunnittelussa, joten paljon kysymyksiä on vielä avoinna. Ratkomme niitä tekemällä selvityksiä ja suunnittelemalla asiat huolella. Vuodet tarjoavat vielä monta mahdollisuutta antoisiin asukasiltoihin!

 

Merituulivoimahankkeelle suunnitellun noin 180 km2:n alueen omistaa valtio ja se kuuluu hallinnollisesti Närpiön kaupunkiin. Hankealue on merialuesuunnittelussa ja Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksessa 2050 varattu merituulivoimatuotannolle.

80-100 tuulivoimalaa, kapasiteetti 1600 MW, energiantuotanto 6900 GWh, tuotannossa 2035

Hanke on osa mittavaa merituulivoiman kehitysohjelmaamme, jonka on tarkoitus kasvattaa Suomen tuulivoimatuotantoa noin 6000 MW:lla ensi vuosikymmenellä.

Esiselvitykset ja valtionhallinnon luvat

Tehtävänämme on kehittää valtion alueille kaupallista toimintaa. Siksi esiselvitämme merituulivoimakohteet ja viemme niitä eteenpäin kohti riittävää toteutusvarmuutta. Esiselvitysten perusteella valitsemme kaupalliseen valmisteluun etenevät kohteet.

Närpiön edustan hankealue soveltuu erittäin hyvin merituulivoiman rakentamiseen ja tuotantoon. Veden syvyys on pääosin 15–40 metriä ja alue on hyvätuulinen. Merituulivoimahankkeen rakentaminen onnistuu myös meriliikenteen ja puolustusvoimien näkökulmista.

Esiselvitysten taustalla ovat lisäksi merialuesuunnittelun sekä Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksen linjaukset. Näissä alue on varattu merituulivoiman tuotantoon.

Lisäksi hankkeen alkuvalmisteluihin kuuluu valtiovalta haettava alueen vuokrauslupa.

Olemme myös käynnistäneet keskustelut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa, jotta merituulivoiman tuotanto voidaan aikanaan kytkeä sähköverkkoon.

Kaavoitusaloite hyväksytty

Esiselvitysten perusteella jätimme Närpiölle hankealueen kaavoitusaloitteen, jonka kaupunki hyväksyi kesäkuussa 2023. Aloite käynnisti kaavoitustyön, joka kestää vähintään kaksi vuotta.

Hankekehitys etenee samaan aikaan tuulimittauksin, merenpohjan luotauksin ja ympäristöselvitysten muodossa.

Hankeoikeuksien ja vuokraoikeuden kilpailutus

Metsähallitus ei osallistu energian tuotantoon vaan haemme kumppanin merituulivoimahankkeen rakentamiseen ja operoimiseen. Kumppani valitaan kansainvälisen kilpailutuksen perusteella. Yrityskauppajärjestelyä muistuttava yksityisoikeudellinen menettely käynnistyi syksyllä 2023 ja kestää kaikkine vaiheineen koko tämän vuoden (2024).

Kilpailutusmenettely ei sisällä taloudellisen tuen myöntämistä. Hankkeet toteutetaan täysin markkinaehtoisesti.

Luvitus jatkuu

Kilpailutuksessa valittu kumppani jatkaa hankkeen kehitystä luvituksella, mikä vie Suomessa viidestä seitsemään vuoteen. Sen jälkeen kumppani pääsee rakentamaan tuulivoimaloita. Rakennusvaihe vie kahdesta kolmeen vuoteen. Merituulivoimahanke valmistuu 2030-luvun alkupuolella.

Metsähallituksen rooli

Metsähallitus tukee valittavaa kumppania hankekehityksessä sopimuksessa sovittavalla tavalla. Metsähallitus ei osallistu energian tuotantoon, vaan jää alun kehitysvaiheen jälkeen alueen vuokraajan rooliin.

Metsähallituksen tehtävänä on hallinnoida ja kehittää valtion omistamia maa- ja vesialueita. Näistä saatavat tulot tuloutetaan valtion budjettiin.