Julkaistu 31.5.2023

Närpiö hyväksyi merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen

Närpiön kaupunginhallitus on hyväksynyt Metsähallituksen jättämän merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen. Merituulivoimapuistoa suunnitellaan kaupungin edustan avomerialueelle.

Metsähallitus jätti huhtikuun alussa yhteensä viiden merituulivoimahankkeen kaavoitusaloitteet länsirannikon kunnille. Siikajoki, Pyhäjoki, Raahe ja Hailuoto ovat hyväksyneet aloitteet jo aiemmin.

Närpiön edustan avomerialue on varattu tuulivoimatuotannolle voimassa olevassa merialuesuunnitelmassa ja Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksessa 2050.

”Suomen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta ja aluetaloutemme kehityksen näkökulmasta tärkeä merituulivoimahanke vaikuttaa myös paikalliseen ympäristöömme. Kaupunginhallitus päättikin yksimielisesti, että kaavoitustyö voidaan käynnistää, mutta samalla tarvitaan perusteellinen selvitys siitä, kuinka alue soveltuu suunniteltuun tarkoitukseen. Kaupunginhallituksen päätös astuu voimaan kahden viikon kuluttua, kun kaupunginvaltuutetut ovat linjanneet tuulivoimaloiden melurajat Närpiössä”, sanoo Närpiön kaupunginjohtaja Mikaela Björklund.

Suomessa kunnat päättävät alueillaan sijaitsevien merituulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja rakennusluvista. Tämä koskee myös valtion omistamia alueita.

Metsähallituksen tehtävänä on aluevesirajan sisäpuolisten hankkeiden esikehitys sekä hankeoikeuksien myynti ja alueen vuokraus tuulivoiman tuottajalle.

Merituulivoimapuisto ei rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä. Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa. Merituulivoimapuisto maksaa valmistuttuaan kiinteistöveroa paikalliselle kunnalle.

Lisätietoja antavat:
Mikaela Björklund, kaupunginjohtaja, Närpiö, puh. 040-709 1655

Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus puh. 0206 394 021,
sähköposti: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, viestintäpäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 0206 394 239,
sähköposti: hanna.kaurala@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen merituulivoimakehityksestä nettisivuilta osoitteessa:
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/merituulivoimassa-suuret-mahdollisuudet/

Tilaa Metsähallituksen merituulivoiman uutiskirje osoitteessa
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/